Non-fictie

Vincent Dekker

Going down, going down…
Dertig jaar na de Bijlmerramp
Vincent Dekker

Op 4 oktober 1992 – iets meer dan 30 jaar geleden nu - stortte een Israëlische vrachtjumbo neer in de Amsterdamse Bijlmer, boven op de flats Groeneveen en Klein Kruitberg. Behalve dat er onmiddellijk 43 dodelijke slachtoffers waren te betreuren, waaronder de bemanning, is later gebleken dat veel mensen die in de omgeving woonden of werkten – onder andere hulpverleners! – later gezondheidsklachten kregen, en voortijdig kwamen te overlijden. Een huisarts die zijn praktijk vlak bij de plek van de ramp heeft, laat weten dat er significant meer mensen last hadden – en nog hebben - van bijzondere aandoeningen. Dat er meer vroeggeboorten waren in het eerste jaar, en baby’s met een te laag geboortegewicht. Hij publiceerde daar ook een boek over.


Na deze periode van dertig jaar zijn helaas nog steeds niet alle vragen beantwoord.
Dit boek is een heruitgave. Eerder, in 1994 (geldbedragen in guldens), schreef Vincent Dekker er al over. In 1998 was er een parlementaire enquête. De Tweede Kamer gaf de commissie de opdracht om de waarheid nu voor eens en voor altijd boven water te halen. Helaas mislukte dat volledig.
Ook na dertig jaar, zo schrijft Dekker in een voorwoord bij de aangepaste heruitgave, zijn de belangrijkste vragen niet beantwoord.
De daarin vastgestelde feiten, zo stelt hij, zijn niet veranderd:


- Waarom werden vele getuigen niet gehoord?
- Waarom koos de gezagvoerder niet voor een noodlanding op het water van het IJsselmeer?
- Hoe kan het dat de Rijksluchtvaartdienst nog steeds blijft vasthouden aan duidelijk foute gegevens?
- Wat was de lading van het vliegtuig, met name welke gifstoffen waren er aan boord?
- Wie waren die mannen in witte pakken die gezien werden in de nacht na de ramp?
- Waarom wordt de waarheid niet verteld?
en nog meer...


Hier mag Vincent Dekker graag over speculeren, maar of zijn veronderstellingen en conclusies kloppen, dat weten we niet. Het lijkt overigens wel zeer aannemelijk.
Het eerdere boek wordt dan wel aangevuld met nieuwere gegevens, hetgeen met jaartal erbij cursief terug te vinden is, maar verwacht geen grote onthullingen! Die waren dan immers al wel in de media bekend gemaakt! Wat wel schokkend is, is dat Dekker zich niet veilig voelde, omdat hem aangezegd werd zijn mond te houden, hij zou ‘onwaarheden verkondigen’.
In 2017 mogen de notulen van de ministerraadsvergaderingen ten tijde van de ramp ingezien worden. Staan daar dan misschien nog geheimen in?


Het verhaal is dat van een ramp waarover we nog niet uitgepraat zijn. Een ramp die nooit meer zou mogen gebeuren, maar die niet uitgesloten kan worden: immers: vliegtuigen vliegen nog steeds over bewoond gebied!
Na het nog steeds schokkende – en zeer goed leesbare – verhaal zijn er een aantal bijlagen, bijvoorbeeld opsommingen van wat ‘men niet mag weten’.


Vincent Dekker (1951) was journalist bij het dagblad Trouw waarin hij zijn artikelen publiceerde over het wanbeleid rond de ramp. Nu, dertig jaar later, houdt de Bijlmerramp hem nog steeds bezig. Ook schrijft hij over duurzame energie.


ISBN 9789462972445  | paperback | 256 pagina's | Uitgeverij de Kring| september 2022

© Marjo, 11 oktober 2022

Lees de reacties op het forum, klik HIER