Non-fictie

Krijn Pansters

https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijn_Pansters

 

Spirituele ethiek
Franciscaanse perspectieven
Krijn Pansters


Dit boek biedt 'een compilatie van spirituele kennis in grondlijnen', pag 10. De auteur wil ethiek, die hij formuleert als 'behoren te zijn' (nadenken over de moraal) en spiritualiteit, die hij omschrijft als 'betrokken zijn' (verbondenheid met God en de ander) in dit boek samenbrengen. Hij denkt daarbij vanuit de Franciscaanse traditie: 'goed zijn in geest en gedrag', pag 18.
Gods goedheid jegens ons mensen wekt in ons het goede tegenover God en de naaste. Met beide staan we in relatie en het is onze opdracht om die relatie inhoud te geven zodat het leven er mooier van wordt.


Het boek is 'bijbels-franciscaans' getint en biedt veel citaten uit de bijbel en de Regel van Franciscus. Naast hem, de grondlegger van deze kloosterorde, komen Clara en andere theologen en denkers uit de Franciscaanse traditie ter sprake.


Het boek is beknopt, bijna schematisch te noemen maar het wil dan ook een overzicht bieden van de - rijke- traditie. 
De opzet is uitermate helder en daarom toegankelijk. Lezing inspireert tot bezinning over de zinvolle verbinding tussen ethiek en spiritualiteit. Het gaat om het goede, waardevolle leven dat een mens van God ontvangt. Dit leven verdient onze aandacht in een verantwoordelijke, zorgvuldige levenshouding.


ISBN 9789463401081 | Paperback | 127 pagina's | Uitgeverij Damon | september 2017

© Evert van der Veen, 23 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of regeer, klik HIER