Non-fictie

Peter Clarke

Keynes, de biografie
Peter Clarke


John Maynard Keynes was onmiskenbaar één van de meest markante persoonlijkheden die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de theoretische economie. Zijn bijdrage was zodanig dat Milton Friedman in de jaren zestig verkondigde: ‘Tegenwoordig zijn we allemaal keynesianen’, waar uit blijkt dat zijn denkbeelden zich niet uitsluitend tot het theoretische domein uitstrekten.


In onze tijd, met zijn enorme mondiale financiële crisis, kan de vraag gesteld worden hoe het mogelijk is dat zo weinig economen dit hebben zien aankomen. Er werd wel mondjesmaat gewaarschuwd voor de praktijken waarin er in duistere financiële producten werd gehandeld, maar een algemene consensus onder economen dat dit zou leiden tot een mondiale kredietcrisis bestond er niet.  Dat roept voor de niet economisch geschoolde leek de vraag op naar het wetenschappelijke gehalte van het vak economie. Er mag verondersteld worden dat een kenmerk van wetenschap is dat het een bepaalde mate van voorspellend vermogen bezit, zoals vroeger astronomen met grote mate van zekerheid zonsverduisteringen en andere hemelverschijnselen voorspelden. Tegenwoordig kunnen ze zulke verschijnselen op de seconde nauwkeurig berekenen. Zo’n wetenschap zal economie uiteraard nooit worden en dat was iets waarvan Keynes in grote mate blijk van gaf, in tegenstelling tot hedendaagse economen die alles denken te kunnen berekenen.


Keynes was een uitermate creatieve man (hij behoorde tot de artistieke Bloomsburygroep met o.a. Virginia Woolf) die zijn leven lang bereid was te leren en zich nimmer op een dogmatische wijze opstelde. Keynes zou in deze tijd zeker gewaarschuwd hebben tegen het veel te grote vertrouwen in het zogenaamde zelfregulerende vermogen van de vrije markt. In zijn boek Algemene Theorie van Werkgelegenheid, Interest en Geld uit 1936 maakt hij zich sterk voor een gemengde economie waarin overheid en privé-sector beide een belangrijke rol spelen. Zijn aanbevelingen bestaan nooit uit rigide standpunten en ééndimensionale oplossingen. Hij stelt dat er altijd vanuit de reële stand van zaken bekeken zal moeten worden wat de juiste reactie is. Zijn kennis heeft hij voor een groot deel uit zijn loopbaan opgedaan waar hij actief betrokken is geweest bij het bepalen en het uitdragen van het economische beleid van Groot-Brittannië.
De genuanceerde benadering door Keynes van het economische proces in al haar facetten, zou wel eens een belangrijke bijdrage kunnen zijn naar een beter inzicht in het ondoorzichtige financiële moeras waarin we anno 2011 verkeren.

Keynes, de biografie  is uitstekend geschreven en handelt voornamelijk over het beroepsmatig leven van Keynes. Het is een boek dat ons opnieuw kennis laat maken met een man die op een heel verstandige wijze zeer diverse economische zaken behandelde.


ISBN 978-90-450-1749-5 | paperback | 223 pagina’s | Atlas | 2010

Cavendish, 11 december 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER