Non-fictie

Anke de Jong - Koelé

Van overleven naar zinvol leven
De draad weer oppakken na ziekte of ongeval
Anke de Jong - Koelé 


Afgaande op de titel zou je kunnen denken dat het een esoterisch boek is. Niets is minder waar.
De schrijfster vertelt heel aards wat er met iemand gebeurt die getroffen wordt door een ernstige ziekte of ongeval en hoe het daarna verder moet.
Aanvankelijk is er alleen maar schrik, ongeloof en staat alles in het teken van de ziekte en/of het herstellen. Mensen moeten veel op doktersbezoek, ondergaan behandelingen en moeten eventueel revalideren. Maar begint daarna alles weer een beetje rustiger te worden en is het alleen maar 'zien te overleven' voorbij, dan begint het dagelijkse leven weer. En die dagelijkse routine weer zien te vinden, blijkt voor veel mensen moeilijker dan ze verwacht hadden.
Ze dachten dat ze weer gewoon de draad op konden pakken zoals voor hun ziekte of ongeval. Maar niet alleen het lijf kan nog onwillig zijn maar ook emoties spelen een rol. Vaak ondergaan mensen na een dergelijke ervaring een proces dat vergelijkbaar is met rouwen. Ze moeten afscheid nemen van hun oude lijf of leven, hun beperkingen accepteren en weer hun draai zien te vinden in hun nieuwe leven.


Anke de Jong-Koelé vertelt in dit boekje hoe zo'n proces in zijn werk gaat en hoe je weer verder kunt gaan.
Ze gebruikt o.a. daarbij copinglijsten van Elisabeth Kübler-Ross en de Utrechtse Coping Lijst.
Coping houdt in: gedrag waarmee je je handhaaft in moeilijke situaties, ontstaan door beperking, ziekte of verlies.
Elisabeth Kübler-Ross heeft de 4-kwadrantentheorie ontwikkeld. Wat neerkomt op een verdeling in 4 categorieën waarbij gekeken wordt hoe iemand in een crisissituatie reageert. Emotioneel (huilen, boos, depressie) mentaal (veel praten, informatie zoeken) fysiek (hard werken of sporten), spiritueel (mediteren, bidden)
De Utrechtse Coping Lijst is langer en verdeeld in 7 segmenten. Deze lijst wordt gedetailleerder besproken met daarbij op- en aanmerkingen of dit een al dan niet effectieve manier van reageren is.  Lezers kunnen voor zichzelf nagaan welk gedrag zij vertonen in crisissituaties en er worden tips en oefeningen gegeven voor mensen die niet effectief reageren. 


Deze Coping Lijsten beslaan één hoofdstuk, voor der rest behandelt Anke de Jong Koelé alle voorkomende zaken die iemand kan ervaren.
Vooral een chronische of ernstige ziekte maakt dat mensen (en hun omgeving) erg angstig kunnen worden. Zal het terugkomen, hoe moet ik verder, kan ik dit allemaal wel aan? De schrijfster geeft tips en oefeningen om om te gaan met die angst en die terug te voeren naar iets wat erbij hoort maar niet constant dominant aanwezig moet zijn.
Voor familie en vrienden is het vaak ook wennen en ook zij hebben een zware tijd achter de rug. Hoe je als partner, gezin, familie weer verder kunt gaan staat eveneens in dit boek beschreven.
Niet nieuw maar wel effectief is het advies om te kijken naar wat je nog wél kunt in plaats van blind staren op wat je niet meer kunt.
Vanuit het zien wat je nog wél kunt, kun je ook weer nieuwe plannen maken. Duidelijk aangeven voor jezelf en anderen wat je grenzen zijn is eveneens een bewezen goede tip.


Kortom, een boekje dat mensen op weg helpt om weer verder te gaan na een zware, moeilijke tijd.
Jammer dat voor deze titel is gekozen, deze komt nogal 'zweverig' over. De schrijfster is echter realistisch, heel eerlijk en recht voor z'n raap en houdt geen zweverige praatjes over 'het komt allemaal vanzelf wel weer goed'.
Nee, ze geeft aan hoe het is als je zoiets overkomt en wat je kunt doen om je leven een nieuwe draai te geven zodat je er weer zin in hebt en kunt genieten van wat je wel hebt en kunt. Dat komt je niet aanwaaien, maar het hoeft ook geen loodzwaar proces te zijn. Dit boek helpt mensen verder. Met de tips en enkele inzichtgevende oefeningen uit dit boek kunnen ze een flink eind in de goede richting komen.
Niet alles wat hierin beschreven staat zal nieuw zijn, maar het kan ook geen kwaad om alles wat waar of effectief gebleken is nog even te memoreren. Een prettig leesbaar boekje dat een steun in de rug kan zijn voor iedereen die middenin een dergelijk proces zit.


ISBN 9789025901424 Paperback 142 pagina's Uitgeverij Ten Have mei 2012

© Dettie, 28 juli 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER