Non-fictie

Yen Javar

Brandmerk Cel 4403
Yen JavarOnder het pseudoniem Yen Javar, geeft de auteur op bijzonder emotionele wijze een gedeelte van zijn leven prijs, toont hij aan dat zelfs in België mensenrechten met de voeten worden getreden.De omslag van het boek bevat de woorden: Waarschuwing: 18+ Inhoud kan als aanstootgevend ervaren worden. Deze waarschuwing is opgenomen omdat volgens de schrijver zelf, het boek door sommigen als gewelddadig, vulgair of zelfs pornografisch ervaren kan worden. Ik behoor niet tot die sommigen, maar vind wel dat het boek ook zonder deze beschrijvingen geschreven had kunnen worden. Voor mij persoonlijk was het boek dan krachtiger geweest en ik zal verderop uitleggen waarom.De omschrijving op de achterkant van het boek suggereert dat in dit boek te lezen zal zijn hoe de schrijver zal aantonen dat zelfs in België mensenrechten geschonden worden. Zijn eigen ervaring in een gevangeniscel is daarbij het uitgangspunt. Dat maakt dit boek zeer lezenswaardig. De ervaring van een gewone burger die, naar eigen zeggen, onschuldig in een cel belandt en daar ervaart hoe het is om te zijn opgesloten, te worden vernederd, niet serieus genomen en veroordeeld te zijn voordat je schuldig bent bevonden. Deze ervaring brengt bij Javar de meest verborgen emoties aan het licht, zoals de gedachten aan zelfmoord en angst voor de toekomst, maar ook hele agressieve gedachten ten opzichte van de politie en zijn bewakers.


Javar verwoordt deze ervaring op een buitengewone en bijzonder rauwe manier. Hij legt hierbij zijn hele ziel bloot en zo kan je als lezer in het hoofd kruipen van iemand die zich onmachtig voelt ten opzichte van de machtigen, de gevestigde orde. Je ervaart als lezer die onmacht en de daaruit voortvloeiende woede en opgekropte agressie alsof je zelf in die situatie zit. Deze voor Javar moeilijk te hanteren emoties leiden bij hem in een vlucht in een erotische fantasiewereld. Hijzelf geeft hiervoor in zijn boek geen verklaring en waarschijnlijk heeft hij die ook helemaal niet. Het overkomt hem gewoon. Het feit dat dit gebeurt vind ik als lezer nog wel interessant om te vernemen. Waar ik als lezer minder behoefte aan had, was de gedetailleerde uitingen van deze erotische fantasiewereld in het boek, welke Javar dus zelf omschrijft als vulgair of pornografisch.
Dat ze vulgair zijn, is misschien waar, maar pornografisch vind ik ze zeker niet. De gedetailleerde beschrijvingen van deze fantasieën heb ik wel als storend ervaren, niet terzake doende en ze leiden af van het doel dat de schrijver volgens mij met dit boek beoogde, namelijk aantonen dat er mensenrechten worden geschonden in België. Voor mij was dit doel dus op een krachtiger manier bereikt zonder deze ‘vulgaire slagroom’.


Het meest interessante aan dit boek is daarom volgens mij dat je erin kan lezen hoe het is om opgesloten te worden, terwijl je in de veronderstelling leeft volslagen onschuldig te zijn aan datgene wat je ten laste wordt gelegd. Welk gevoel van onmacht dit teweegbrengt, welke emoties en fantasieën dat in je kan oproepen en welke gevolgen dat heeft voor je familie en je directe omgeving en het ‘normale’ leven dat je daarvoor leek te leiden, dat daarna nooit meer hetzelfde zal zijn. Het gevolg is ook dat Javar met haatgevoelens blijft zitten en een diepgeworteld wantrouwen ten opzichte van de gevestigde orde.


ISBN 9789086661190 Paperback 161 Pagina's Uitgeverij Boekenplan Maastricht maart 2013

Ria, 26 april 2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER