Non-fictie

Leoniek van der Maarel

Als kanker je gezin treft
Tips om kinderen te ondersteunen
Leoniek van der Maarel


Dit boek draait rond kinderen wier ouder kanker krijgt en is bedoeld voor ouders om hier met hun kinderen over te praten.

De kernboodschap van dit mooie boek is: openheid. Ga het gesprek met je kinderen aan. Korte statements worden vervolgens uitgewerkt zoals 'vul niet in en overleg' en: 'laat het gewone gezinsleven zo veel mogelijk doorgaan' en 'wacht niet te lang'.  Er worden veel tips en ook cases gegeven. Het boek kweekt veel begrip voor de belevingswereld van kinderen.


In een aantal hoofdstukken komen de fasen van het ziekteproces en het naderende einde aan bod. Regelmatig wordt aangegeven hoe ouders bij diverse leeftijden hier mee kunnen omgaan. Een mooi advies is om een herinneringsdoos te maken en belangrijk is de opmerking om bij pubers zelf het initiatief te nemen. Goed is hoofdstuk 9 'Mogelijke reacties van kinderen'. Hoofdstuk 10 reikt 'Tips voor school' aan.


De titel is eigenlijk te beperkend want de inhoud is voor afscheid nemen in brede(re) zin.


Een mooie gids voor ouders en kinderen in moeilijke en verdrietige omstandigheden!

ISBN 9789491687099 | Paperback | 80 pagina's | Uitgeverij Scrivio Media | maart 2014

© Evert van der Veen, 15 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER