Non-fictie

Lieven de Cauter

Metamoderniteit voor beginners
filosofische memo's voor het nieuwe millennium
Lieven de Cauter


In metamoderniteit voor beginners tracht de Cauter, door een verzameling bij elkaar gebundelde essays, de chaos in de wereld waarin wij anno 2015 zijn beland nader te duiden.


De vraag die hij daarbij centraal stelt is: ‘zijn we uit de geschiedenis aan het vallen?’. Uit de geschiedenis vallen betekent dan een soort gelijktijdigheid van het ongelijktijdige.  In de kunst zien we van alles naast elkaar, zowel abstract als figuratief en installatie, in situ, multimedia etc. en zo ook in het dagelijks leven, hightech naast slum, consumptiehedonisme naast extreme armoede en andersglobaliseringscosmopolitisme versus fundamentalisme.  Deze extremiteiten in absolute gelijktijdigheid krijgt als naamsaanduiding  ter onderscheiding van het moderrnisme - postmodernisme Metamoderniteit. Een onplaatsbaar, plaatsloos heden waar geen historische, voorbijgestreefde vormen meer zullen bestaan.
In bovenstaand, voor sommigen lastig, woordgebruik probeert De Cauter ons zijn visie duidelijk te maken.


De Cauter doelt niet op het einde van de geschiedenis á la Hegel of Fukuyama die in hun filosofie uitgaan van een in de loop van de historie ontstane ultieme ideale staat, in het geval van Hegel Pruisen onder Frederik de Grote en voor Fukuyama de liberale democratie van de USA na de ondergang van Sovjet Unie.


Voor de Cauter geldt veel meer dat we op een soort dood spoor terecht zijn gekomen dat hij op alle mogelijke manieren aan de kaak stelt, variërend van onderwerpen als van Ground Zero tot Tahir Square, Hobbes in Beiroet, pleidooi voor een urbane architectuur t/m een kleine anatomie van de politieke melancholie. Op deze manier hoopt hij een stevige dosis apocalyptisch denken bij de lezer teweeg te brengen en als het even kan tot actie over te gaan. De Cauters basisslogan is: ‘Pessimisme in de theorie, optimisme in de praktijk’.


Metamoderniteit voor beginners
geeft veel verrassende inzichten om onze hedendaagse wereld beter te duiden en deze vervolgens met meer begrip tegemoet kan treden. Een aanrader dus voor iedereen die, ondanks de soms zeer stevige kost, serieus over de toekomst van onze planeet wilt nadenken.


ISBN 9789460042102 Paperback 224 pagina's Uitgeverij Van Tilt oktober 2015

© Cavendish, 5 december 2015

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER