Non-fictie

Dr. Kris Van Kerckhoven

Altijd moe & Chronische pijn?
Genees jezelf van CVS, Burn-Out, Migraine en andere uitputtingsziekten
Dr. Kris Van Kerckhoven & Hans Willemse


Een arts met een missie & een schrijver met een boodschap.


Het boek is al bij voorbaat uniek omdat het geschreven is door een controlearts, die ook nog eens de mensen met Chronische pijn- of vermoeidheidsklachten serieus neemt. Dat gebeurt niet vaak. Kris Van Kerckhoven stelt dat er nog wel hoop is voor mensen met  deze klachten. Veelal krijgen mensen met de aanduiding SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) namelijk te horen dat ze levenslang medicatie moeten slikken, of 'er mee moeten leren leven' enz. wat heel frustrerend is als het hele leven van deze mensen door bovengenoemde klachten op zijn kop staat.


Kris Van Kerckhoven is het niet met de houding van deze artsen eens. Hij vraagt zich juist af, waarom geeft het lichaam signalen? Dat is hij gaan onderzoeken. Hij stelt dat de gevolgen van deze somatische klachten veel op elkaar lijken. Ze geven allemaal een ziektebeeld dat wijst op uitputting van het lichaam. Maar ook de karakters, de levenshouding, van mensen die de diagnose Solk hebben gekregen, tonen veel overeenkomsten.
De conclusie van Van Kerckhoven is dat het zich manifesteren van de klachten vaak een heel lange aanloop blijkt te hebben gehad voordat de totale uitputting volgde. Mensen met SOLK gaan tot het uiterste om vol te houden maar moeten uiteindelijk toch toegeven aan de haltroep van hun lichaam.


Veel artsen reageren met ongeloof en onbegrip op de klachten. Veel patiënten worden, tot hun grote teleurstelling, depressief of 'psychisch ziek' verklaard.


"Hiertegenover zit dan de patiënt met zijn dagelijkse klachten, onhoudbare pijn, fysiek en mentaal helemaal uitgeput. De patiënt stuit op een muur van onbegrip omdat hij weet en voelt dat zijn klachten niét psychisch zijn, en dat hij in wezen niét aan een depressie lijdt. [...] Daarbovenop hebben ze het gevoel dat niemand hen gelooft en dat hun probleem 'tussen de oren' zit."


Dus gaan de mensen met SOLK op de alternatieve toer om hun oude leven weer terug te krijgen. Het unieke van Kris Van Kerkckhoven is o.a. dat hij er écht van overtuigd is dat de oorzaak niet psychisch is. 'Psychische problemen zijn eerder een gevolg van het ziek-zijn.' stelt de arts. Zelf iemand met de diagnose CVS (Chronische Vermoeidheidssyndroom) zijnde, is het een verademing om deze uitspraken te lezen. En zeker, zoals gezegd, van een controlearts.


Kris van Kerckhove zegt dus juist precies het tegenovergestelde van wat andere artsen zeggen. Hij stelt dat mensen zich zo vreselijk lang aanpassen aan wat de maatschappij van ze verlangt, zoals; niet zeuren, hard werken, doorgaan, niet werkelijk (kunnen) zeggen wat je voelt en vooral alles rationeel benaderen en niet doen wat je gevoel zegt, dat het niet anders kan dan dat je ziek wordt.
Artsen zoeken altijd een oorzaak in fysieke zin. Je krijgt een pilletje of wordt behandeld en dan is het 'over'. Maar waar die pijn of vermoeidheid werkelijk vandaan komt, is voor de artsen niet interessant.


Toch is het moeilijk om uit te leggen wat Kris van Kerckhoven schrijft zonder dat het toch lijkt op een psychische oorzaak maar ik zal het proberen...
Je bent bijvoorbeeld grootgebracht in een gezin waarin alles verzwegen wordt, emoties zijn taboe - terwijl het heel normaal is om te huilen of bang te zijn als er iets ergs gebeurt - maar dat mag dan niet. Je slaat al dat verdriet in je lijf op en spant bijv. steeds je schouders aan als er weer iets akeligs gebeurt, dat wordt jouw manier van omgaan met de emoties die je niet mag uiten. Als je dertig bent doe je dat nog steeds en uiteindelijk krijg je steeds meer klachten, je krijgt pijn, je krijgt last van je rug vanwege dat aanspannen van je schouders en de artsen constateren een scheefgroei en met fysiotherapie proberen ze dat minder pijnlijk te maken, maar... jij blijft wel bij elke akelige gebeurtenis die schouders aanspannen...
Bij mensen met chronische pijn, Chronische Vermoeidheid,  Burn-Out en dergelijke is hetzelfde gebeurd.


"Als je gevoelens niet de ruimte kunt geven, zet je de energie in jezelf vast, wanneer je energie in jezelf vastzet, heeft dat gevolgen voor je lichaam, gaat je lichaam.
protesteren. (citaat uit blog Lichtflits Anniek Oosting)"

De kunst is nu om deze reacties van je lichaam te ontdekken en onderkennen en ermee aan de slag te gaan, leren je gevoelens, je emoties, over de zich manifesterende situaties toe te laten, wat helend zal werken.


Kris van Kerkckhove geeft, naast een hoofdstuk waarin hij het probleem wetenschappenlijk/medisch bespreekt, in diverse andere hoofdstukken weer hoe je kunt leren kijken en denken over jouw klachten. Hoe je kunt ontdekken wat de onderliggende oorzaak van jouw klachten zijn. Hij geeft oefeningen waardoor je  leert zien wat er aan de hand is, met andere woorden zoals een vriendin van mij me eens heel wijs vroeg : Heb je die hoofdpijn van jezelf of komt die pijn van een ander?


Het gaat er dus vooral om om te kijken wat er écht aan de hand is, wat er achter de klachten steekt. De pijn, de moeheid, is een uiteindelijk signaal, de oorzaak ligt dieper en je lijf is al heel lang bezig de emoties, het geen grenzen trekken, het prevaleren van de behoeftes van de ander boven jouw behoeftes enz. te verwerken. De uiteindelijke pijn of moeheid is het signaal, is het luiden van de noodklok. Je lijf zegt nu moet je écht ingrijpen. Pas als je dat inziet en accepteert en er mee aan de slag gaat, komt er een genezingsproces op gang. Het is in feite, van je hoofd naar je hart gaan, zoals de laatste tijd zo vaak wordt geroepen.


'De vernieuwende benadering van dr. Kris Van Kerckhove werd voor een breed publiek in heldere taal gegoten door auteur en journalist Hans Willemse, die zelf ook', en met succes, deze benadering toegepast heeft.


Erg interessant en hoopgevend boekje.


ISBN 9789022335574 | Paperback | 127 pagina's | Standaard uitgeverij | november 2018

© Dettie, 21 juni 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER