Non-fictie

Willem Maarten Dekker

https://willemmaartendekker.com

 

Dit broze bestaan
Over het geloof in God de Schepper
Willem Maarten Dekker

Flaptkest:
Het geloof in God de Schepper staat onder druk. Schepping en evolutie worden vaak tegenover elkaar gesteld. En in plaats van God te zien als Schepper wordt steeds vaker de mens beschouwd als 'schepper', als bedenker van God.

Maar wat bedoelen we dan met 'schepping' en 'Schepper'? Willem Maarten Dekker gaat op zoek naar de betekenis van die begrippen in concrete bijbelverhalen. Daarnaast gaat hij dieper in op de vraag wat het geloof in God de Schepper betekent. Schepping gaat vooral ook over het concrete, broze menselijke bestaan: over baren en sterven, hopen en wanhopen.


De auteur wil vanuit de bijbel de begrippen Schepper en schepping anders beschouwen dan 'de softe vorm van het creationisme', pag 13. Dat lijkt een achterhoedegevecht want er zijn weinig theologen die de scheppingsverhalen als historische werkelijkheid beschouwen. 
Hij komt uit bij wat hij noemt creatio contra nihilum: 'schepping tegen het niets': God schept een plek van leven tegen de schaduwen in. Het klassieke creatio ex nihilum - schepping uit het niets - wijst hij af.


De eerste hoofdstukken zijn een gedegen en interessante uitleg van Genesis 1 - 9 voor zover dat relatie heeft met het thema van dit boek. Willem Dekker legt hier mooie accenten zoals zelfbewustzijn, afhankelijkheid en kwetsbaarheid: 'Gij hebt o God dit broze bestaan gewild' citeert hij Ad den Besten. Hier had hij dieper op mogen ingaan zodat dit boekthema dieper en actueler was uitgewerkt. De auteur is daar zeker toe in staat!


Nogal uitgebreide aandacht is er voor de zondeval: Genesis 3 beschouwt hij als een mythe. Datzelfde heeft hij niet expliciet van Genesis 1 en 2 gezegd maar hij bedoelt dit wel. Vervolgens komen passages als o.a. Psalm 8 en 104 naar voren waarin de lof van de schepping wordt gezongen. 
In de bespreking van Romeinen 8 had de actuele broosheid van ons bestaan meer naar voren kunnen en moeten komen. De auteur gaat niet in op de klimaatcrisis. Vanuit Gods opdracht om de hof van Eden 'te bewerken en erover te waken' had hier een mooie lijn getrokken kunnen worden. Goed is zijn aandacht voor het lichamelijke van de mens vanuit 1 Corinte 6.


Hij beschouwt zichzelf als een theïstisch evolutionist: God heeft de wereld d.m.v. een evolutieproces tot stand gebracht. Het laatste hoofdstuk over pluralisme en populisme past niet binnen het kader van dit boek.
Een waardevol boek maar met een iets scherper afgebakende focus had ons kwetsbare leven scherper en actueler belicht kunnen worden.


ISBN 9789023950271 | Paperback | 176 pagina's | Boekencentrum | november 2017

© Evert van der Veen, 16 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER