Non-fictie

Marcel Yabili

Cata Katangaise
Chroniques numériques minières, pas mineures.
Marcel Yabili, Robert Crem, Erik Bruyland e.a.


Yabili is advocaat en schrijver in Lubumbashi, de hoofdstad van de Congolese mijnstreek. Hij volgt er de politiek en de economie op de voet. Samen met zijn medeauteurs zag en betreurde hij hoe de rijkdom geplunderd werd en nog wordt door zowel buitenlanders als Congolezen.


Dit boek groepeert, zoals zijn vorig uit 2015, nieuwsbrieven die op het internet gepubliceerd werden tussen 2000 en 2009. Het zijn observaties en suggesties van experts, journalisten en mensenrechtenactivisten die zich verzetten tegen het nieuwe economische kolonialisme.
Ze klagen o.m. aan dat de kleine buurlanden Rwanda en Oeganda binnendringen in Congo en er de grondstoffen weghalen met goedkeuring van bevriende Congolese rebellen, die op hun beurt door Rwanda gesteund worden. De verrijking van Mobutu (voormalig president van Congo) en van beide Kabila’s (eveneens voormalige presidenten van Congo) wordt ook aangeklaagd. Ze stellen ook pistes (toekomstige richting en uitvoering van een beleid) voor om de toestand weer recht te trekken (p. 175-179).


Het ‘Contract van de Eeuw’ met de China Nonferrous Metal Mining Group (CNMC), mineralen in ruil voor de aanleg van infrastructuur, komt vooral Chinese bedrijven ten goede (p. 180-184). De instorting van de Gécamines was te wijten aan Mobutu (1965-1997) en zijn familie en aan de Kabila’s (1997-2001-2019) en hun clan. En ook aan de spanningen tussen Kasaïens en Katangezen (p. 187-203). En de Joden Dan Gertler en Chaïm Leibowitz mochten van beide Kabila’s grote bedragen opstrijken (250 à 500 miljoen $) (p. 207-215).


Het artikel van Yabili, ‘La Cata Katangaise’, toont de rampzalige gevolgen van de financiële crisis van 2008. Ze begon in Amerika, maar waaide ook over naar Congo, waar de prijzen van de grondstoffen ineenstortten, een vierde van de vroegere prijs (p. 223)! Maar de plundering door Chinezen e.a. ging gewoon verder. De wegen die ze aanlegden, dienden vooral om de metalen te exporteren. In de ziekenhuizen was geen geld om de dokters te betalen (p. 232-235).
Yabili vertelt ook over Congolese piloten die zeer bekwaam waren en die hun passagiers wisten te redden. En over leiders die onbekwaam waren en catastrofale beslissingen namen (p. 244-247). Hij beschrijft ook het theater van Lubumbashi, in de jaren 50-60 één van de vijf mooiste van de wereld, maar nadien verwaarloosd. Net  zoals de landbouw in buurland Zimbabwe na de nationalisatie in 2000 door Mugabe (p. 249-257).


Yabili toont ook aan dat de Union Minière de crisissen van de jaren 1929-1933 te boven was gekomen en dat de hoogste schoorsteen van Afrika met zijn 152 m hoogte en 3 m diameter toen overeind was gebleven. Hij noemt koning Leopold II een politiek en economisch genie (p. 298). Vele Congolezen oordelen anders dan de gefrustreerde diaspora in België. Mobutu miste het zakentalent van Leopold. Zijn nationalisatie van de Union Minière du Haut Katanga resulteerde wel in hogere productiecijfers, maar het werd de persoonlijke kassa van Mobutu en van zijn entourage (p. 300-311).


In 1990 maakte Mobutu zich meester van de 500 miljoen$ reserves die de Gécamines, de opvolger van de Union Minière, nodig had om te investeren en te overleven. Zo tekende hij het doodvonnis van Gécamines.


In 1990 stortte ook de ondergrondse kopermijn van Kamoto in wegens de over-exploitatie door een corrupte Amerikaanse firma. 1990 was dus een rampzalig jaar (p. 313-314).Door foutieve informatie over de inval van politieagenten op de campus van Lubumbashi brak het Westen met Mobutu. Hij kreeg geen hulp meer. Zo begon de desintegratie van het land. En in 1991 begon ook het gewone volk te plunderen in de fabrieken van Lubumbashi en in de nationale rijkdommen van de Kasai.


Onder Laurent Désiré Kabila (1997-2001) werd de plundering nog erger: het water van de Congostroom werd afgeleid naar Namibië en naar Israël (p. 315-318).


De mijnactiviteiten van Congo beslaan 1,25% van het totale grondgebied. Op 98,75% daarvan gebeurt te weinig. En de uitvoer gebeurt langs havens die veraf liggen. Voor het vervoer langs de weg zorgen de Chinezen met hun ‘Contract van de Eeuw’: 25 jaar lang halen zij het kobalt naar hun land, dat zo de eerste producent van gezuiverd kobalt is geworden en voor een (nog) ergere hold-up heeft gezorgd dan de kolonisatie. De Congolese overheid staat hierbij buitenspel (p. 326).


Het boek eindigt met de sluiting van de schoorsteen van de Gécamines, symbool van de onuitputtelijke rijkdom van Congo. Iedereen was overtuigd dat hij nooit zou ophouden met roken. Maar helaas rookt hij niet meer: dat is de catastrofe.


Beoordeling
Yabili en zijn collega’s tonen aan dat Congo ten onder is gegaan, niet tijdens de Belgen, want in 1960 stond het aan de top in Afrika, maar door de corruptie en de kleptomanie die er na 1960 zijn gekomen. De auteurs zijn zeer goed op de hoogte van de politieke en de economische wantoestanden en ze durven ze ook aan te klagen.


Yabili is zeer belezen en heeft een zeer rijke Franse taal. Ik mis wel een chronologisch overzicht vanaf de stichting van de Union Minière door Leopold II in 1906 tot de ondergang in 1990 en tot de situatie vandaag. Nu staan er gegevens op vele plaatsen en in diverse artikelen, maar ze vormen geen coherent geheel.


Als lezer krijg je de indruk dat de Gécamines niet meer bestaat, maar dat is niet zo. De recentste productiecijfers van 2012 liggen wel veel lager dan die van 1989: koper daalde van 440.848 naar 35.000 ton en kobalt van 440.848 naar 26.051 ton (Wikipedia). En Umicore heeft op 8 mei 2024 nog een akkoord over germanium gesloten met Gécamines.


Over de rol van Rwanda en van Joseph Kabila wordt te weinig verteld. Ik mis ook een kaart van Congo en van Katanga en een lijst met afkortingen. Soms staat er een zetfoutje in: ‘Congolaily’ (p. 10) i.p.v. Congodaily; Chronique dune (p. 317) i.p.v. d’une.


Al met al een interessant boek voor wie interesse heeft in Afrika en in Congo.


ISBN 978-23-835-4013-7 | Paperback | 338 pagina's | Editions Musée Familial Yabili, Lubumbashi | januari 2024


© Jef Abbeel, Turnhout, 16 mei 2024, www.jefabbeel.be

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Le roi génial et bâtisseur de Lumumba
Tome 4, Le Livre Blanc
Marcel Yabili


De auteur is advocaat in Lubumbashi en schreef al een reeks boeken over Congo en ook over Congo en China. De naam Yabili betekent ’l’homme modérateur’, de man die bemiddelt, de moderator.


Dit boek is deel 4 van een reeks van 5 en begint met de beelden van Leopold II en Lumumba in Brussel, op korte afstand van elkaar, en zo hoort het ook volgens de schrijver. Want Lumumba noemde Leopold II ‘le roi bâtisseur’, de koning-bouwer/stichter van Congo.


Yabili zegt meteen dat niet de miljoenen Congolezen herstelbetalingen vragen, maar een klein aantal Belgen van Congolese of Rwandese/Burundese afkomst, die ver van Congo wonen, o.a. Zana Etambala. De mislukking van de parlementaire commissie noemt hij excellent nieuws (p. 15).
Hij ergert zich aan Adam Hochschild, die in 1998 Leopold een voorloper van Stalin, Hitler en Pol Pot noemde (p. 16). En aan de Belgen die hun eigen kolonisatie de slechtste van alle noemen, hoewel Congo in 1960 aan de top van Afrika stond op het gebied van alfabetisering, onderwijs en medische zorg.


Hij vertelt ook dat Groot-Brittannië in 1903-1904 de onafhankelijke Congostaat wou verdelen en zichzelf het zuiden ervan wou toekennen, terwijl het in zijn eigen kolonies Sierra Leone, Nigeria, Zuid-Afrika even wreed optrad en overal valse foto’s verspreidde van ‘afgehakte handen’ in Congo, terwijl het om een ongeval ging (afgebeten door een everzwijn) en er geen verband was met de rubberwinning (p. 35-45). De firma’s ABIR (Anglo Belgian Indian Rubber Exploration Company), opgericht in 1892, en de  Anversoise, die zich schuldig maakten aan andere wandaden, werden in 1906 trouwens genationaliseerd.


Aan de hand van kaarten toont Yabili de vooruitgang aan die Congo maakte in de 23 jaar van Leopold. Die kaarten worden door menig historicus niet vermeld. Hij citeert daarbij twee Engelsen, Frederick Starr en May French Sheldon, die heel het land doorkruist hadden, terwijl aanklager Casemont slechts een klein stukje van de Congostroom aan de evenaar had bezocht.


Yabili ontkent ook de cijfers van Stanley, die het had over 25 miljoen inwoners en een verlies van 10 miljoen: hij kon in 1880 nog geen telling houden, want Congo was nog niet verkend. Hij extrapoleerde zijn cijfers over de Congostroom naar heel Congo. Mark Twain en Hochschild baseerden hun pamfletten op deze schatting, waarin geen enkele ‘uitgeroeide stam’ met naam genoemd werd (p. 59). Pas in 1908 verscheen een kaart van Congo met alle volkeren of stammen (p. 60-61). Demograaf Jean-Paul Sanderson schat de toenmalige bevolking op 10 à 15 miljoen en de daling na 1885 op enkele honderdduizenden i.p.v. miljoenen.


Uit recente studies is gebleken dat de bevolking van Centraal-Afrika soms gedecimeerd werd door malaria, slaapziekte, lepra. Zie “Prolonged disease epidemic possibly caused population collapse in Central Africa” op https://www.africamuseum.be/en/research/news/disease_epidemic_Central _Africa_1500_years_ago”. De eerste missionarissen die naar Congo trokken, scheutisten, Witte Paters e.a., hadden daar een gemiddelde levensverwachting van 9 maanden. Door de medische zorgen die de Belgen er brachten, steeg het aantal inwoners van 10 à 15 miljoen rond 1908 naar 102 miljoen nu.


De enige Congolees die ooit in een menselijke dierentuin vertoond werd, was de pygmee Ota Benga, in 1904 in Saint-Louis en in 1906 in New York. Hij was naar Amerika gebracht door de protestantse missionaris Samuel Philips Werner en Casemont zat op dezelfde boot (p. 68). Op de wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1894 kon men wel een Congolees dorp met 7 bewoners bezoeken en op die van Brussel/Tervuren in 1897 waren er drie dorpen met 267 Congolezen (p. 136, 157).


Leopold II was in België geen bestuurder, in Congo wel, hoewel hij er nooit kwam. Hij creëerde er een ‘Bulletin Officiel de l’EIC’ , een staatsblad van de ‘Etat Indépendant du Congo’. Het telde 10.000 pagina’s en vormde een tegengewicht voor zijn absolute persoonlijke macht (p. 74). Dat Bulletin is nu gedigitaliseerd en voor iedereen gratis beschikbaar op www.kaowarsom.be .


De onafhankelijke en neutrale Congostaat werd uitgeroepen in Vivi (Congo) in 1885 en erkend door de mogendheden (p. 80-82). Na Ethiopië en Liberia was Congo het derde ‘onafhankelijk’ land van Afrika van 1885 tot 1908. Het gaf zijn eigen postzegels uit en had zijn eigen inkomsten en uitgaven.


In 1889 werden de rubberoogst en de jacht op olifanten gereglementeerd om het behoud te verzekeren. Ook het gebruik van de zweep werd gereglementeerd. In 1890 kreeg Leopold een eerste brief van een Amerikaans missionaris, die meldde dat er misbruiken waren tegenover de bevolking (p. 113). Vanaf 1892 werd er in het oosten oorlog gevoerd tegen de Arabische slavenhandelaars en het museum van Tervuren gebouwd. In 1893 kwamen 529 Chinezen meewerken aan de spoorweg Matadi-Kinshasa. In 1906 nationaliseerde Leopold de ABIR en de Anversoise en kreeg hij veel lof van de Franse ontdekkingsreiziger Brazza voor zijn bestuur van de EIC (p. 197). In het Britse witboek van 1908 kreeg hij kritiek, maar hij pleitte onschuldig (p. 205-208).


Yabili zegt dat Leopold een staat creëerde uit het niets en dat zijn werk niet af was toen hij die staat in 1908 overdroeg aan België: daarvoor was het land veel te groot. De opbrengsten van de rubberoogsten werden ook benut om de strijd tegen de slavenhandelaars te financieren. De premies die de agenten kregen voor hogere oogsten of vangsten werden al in 1895 afgeschaft. Emile Storms, die in het museum van Tervuren negatief voorgesteld wordt, streed samen met de Witte Paters wel tegen de slavenhandelaars. Yabili uit ook kritiek op het sluieren van de standbeelden in het museum (p. 241-242). In Congo blijft Leopold wel overeind, ook aan de universiteit van Kinshasa, die in 2023 nog een boek aan hem opdroeg (p. 246, 259).


Het boek eindigt met een bibliografie, waarin ook de tegenstanders van de kolonisatie aan bod komen.


Beoordeling

Yabili heeft opnieuw zijn best gedaan om de desinformatie over Leopold II en de Belgische kolonisatie tegen te spreken. Dat deed hij ook al in zijn degelijk boek uit 2020: ‘Mijn waarheid over Leopold II: nepnieuws ontkracht’. Ik betwijfel of hij daarmee succes zal hebben, niet omwille van zijn argumenten, maar wel omdat hij de antikoloniale tijdsgeest tegen zich heeft.


Vele chronologische en economische tabellen illustreren zijn tekst en een massa voetnoten verwijst naar de bronnen. Het boek is eerder schools opgesteld met bij elk hoofdstuk een aantal vragen die de lezer mag beantwoorden. De auteur toont vooral aan dat de Congolezen in Congo anders denken over de kolonisatie dan de diaspora in België.


ISBN 978-23-835-4001-4 | Paperback, Kaarten, tabellen, foto’s, noten, bibliografie | 276 pagina's | Uitgeverij Médiaspaul, Montréal, april 2023

©Jef Abbeel, augustus 2023  www.jefabbeel.be

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Mijn waarheid over Leopold II:
'geniale koning-bouwheer' van Lumumba
nepnieuws ontkracht door een Congolese jurist in Congo

Marcel Yabili


Over weinige koningen is zoveel kwaad en onzin geschreven als over Leopold II. De auteur van dit boek verzet er zich heftig tegen. Hij is Congolees, woont in Lubumbashi, niet in Brussel, waar vele Congolezen wonen zonder te beseffen dank zij wie ze daar vertoeven. Yabili is jurist en schrijver, o.a. van ‘Chine-RD Congo, chronique d’une colonisation choisie’ (2020). Zoals blijkt uit zijn drietalige bibliografie (p. 261-266), heeft hij zich grondig gedocumenteerd voor deze studie.


Hij begint met kaartjes van Congo waaruit blijkt dat de rubberproductie enkel plaatsvond in het noordwesten, de Evenaars-provincie, kortom in een heel klein deeltje van het enorme land (p. 5). En hij vergelijkt meteen de karige lonen van de rubberarbeiders met de huidige toestand: vele Congolezen wachten in april 2021 al 287 maanden of 24 jaar op hun loon (p. 15). En hij toont hoe Chinezen die kobaltmijnen ontginnen nu ongestraft zweepslagen laten uitdelen aan Congolese arbeiders. Het filmpje ging viraal, maar geen enkele actiegroep of overheid reageerde erop (p. 16-17). De huidige problemen in Congo (armoede, brutale verkrachtingen, moorden, …) krijgen veel minder aandacht dan die tijdens Leopold.


Yabili beweert ook dat het antiklerikalisme van een aantal Belgen de geschiedenis vervalste door het lage onderwijsniveau toe te schrijven aan ‘het racisme van de missionarissen’, terwijl net zij voor onderwijs zorgden en de Afrikaanse elite opgeleid hebben met als eerste universitair priester Stefano Kaoze in 1917 (p. 26-27 en p. 44).


Hij uit meerdere keren kritiek op de boeken van Hochschild, Marchal, De Witte, Van Reybrouck (p. 29-30) en op de nieuwe aanpak in het museum van Tervuren (p. 43-47). Hij vertelt dat menselijke dierentuinen in vele landen bestonden (Frankrijk, Noorwegen, VSA), maar dat enkel Leopold het verwijt kreeg dat hij Congolezen naar België liet halen in 1885, 1894 en 1897. De toon is dus gezet en blijft zo het hele boek door.


Met een grafiek toont hij aan dat het Congolese BBP steeg tot kort na 1960 en dat het sinds de onafhankelijkheid in dalende lijn blijft gaan (p. 31). Lumumba prees Leopold als genie en bouwheer van Congo; in zijn felle toespraak van 30 juni 1960 klaagde hij 9 vormen van geweld aan, maar daar hoorden de ‘afgehakte handen’ en de ‘chicotte’ (zweep) niet bij (p. 65-77). De chicotte hoorde wel bij de sharia en de Arabische slavenhandelaars, maar werd verboden in de rechtspraak die na 1885 door Leopold werd ingevoerd voor Congolese burgers. Hij verscheen wel in vervalste foto’s en ensceneringen van Angelsaksische tegenstanders van Leopold (p. 80-92). Vanaf 1926, dus lang na Leopold, werd de zweep wel ingevoerd in plaatselijke rechtbanken met Afrikaanse stamhoofden en notabelen als rechters. In 1959 was het gebruik volledig verdwenen, maar Laurent Kabila voerde het in 1997 weer in en nu is de zweep een courante foltering bij de politie (p. 95, p. 255).


Congo-Vrijstaat en Leopold hadden een gescheiden boekhouding en de Vrijstaat had een jaarlijks ‘Bulletin Officiel’ van 1885 tot 1908, het was lid van de Wereldpostunie en 1 Congolese frank was 1 Reichsmark waard. Het Bulletin telde 9.777 pagina’s in 23 edities van 1885 tot 1908 (p. 109). Yabili is de eerste die deze bron benut.
De inkomsten van de Vrijstaat stegen van 0,6 miljoen Congolese frank in 1891 tot 35 miljoen in 1908 (p. 109-132). Op p. 257 schrijft hij : 55 miljoen. Lang niet al het geld ging dus naar Leopold. Deze cijfers worden door alle critici verzwegen.


Het fel bekritiseerde rubber kende slechts een korte glorieperiode en verdween al kort na 1900 uit de tabellen van de Congolese rijkdommen ten voordele van palmolie en palmnoten (p. 125-127). De productietabellen tonen volgens Yabili ook aan dat de bevolking toenam vanaf 1890 en niet uitgemoord werd (p. 127-128).


In 1888 had Leopold dwangarbeid verboden. Dat belette niet dat de bevolking belasting moest betalen in de vorm van opgelegde arbeid, 40 tot 49 uur per maand, die wel betaald werd (p. 138-141). En de inkomsten uit het ‘rode’ rubber gingen volgens Yabili grotendeels naar de Vrijstaat voor overheidsuitgaven, o.a. voor de aanleg van wegen en voor het leger. Ook die begrotingen worden door de critici, door de auteur ‘vertellers’ genoemd, nooit aangehaald. Idem voor de rubbertabellen, die aantonen dat er in Antwerpen in de beginperiode veel meer rubber aankwam uit Frans-Congo en Angola (67%) dan uit de Vrijstaat (33%). Het rubber uit Congo-Vrijstaat maakte amper 10% uit van de wereldproductie. De grote leverancier was het Amazonegebied met 70% (p. 164-178).


De ‘miljoenen doden’ komen nergens voor in de rijke orale traditie noch in de toespraken van Lumumba. En ook niet bij Mobutu, geboren en opgegroeid in de Evenaars-provincie, waar de ABIR en de Anversoise  het rubber exploiteerden. 10 miljoen doden zou volgens Yabili overeenkomen met anderhalve keer  de totale bevolking, die hij op basis van de gemiddelde, lage bevolkingsdichtheid op slechts 6,7 miljoen raamt (p. 175-177). Dat lijkt me wel heel weinig: 10 à 15 miljoen is realistischer volgens demograaf Jean-Paul Sanderson, die de daling van de bevolking tussen 1885 en 1920 schat op enkele honderdduizenden in plaats van enkele miljoenen. En hiervoor waren diverse oorzaken: ziektes, ondervoeding (ook doordat mannen in de rubberoogst werkten i.p.v. in de landbouw), minder geboortes. Professor Anatole Romaniuk van de universiteit van Alberta in Canada schreef hier een studie over (1), waarin hij aantoont dat bijna de helft van de vrouwen in Congo in de tweede helft van de 19de eeuw te lijden hadden onder de Afro-Arabische slavernij en geen enkel levend kind baarden wegens ‘une stérilité massive pathologique d’origine vénérienne’, dus door massale onvruchtbaarheid als gevolg van een geslachtsziekte. Deze factor overtrof alle andere oorzaken.


Vele ‘vertellers’ baseren zich op de schattingen van Stanley in 1880. Hoe hoger zijn aantallen waren, hoe interessanter Congo leek te zijn voor de handel. Bovendien schatte hij enkel de inwoners langs de Congo-rivier, hij extrapoleerde hij dat getal naar heel Congo en kwam zo tot 42 miljoen, waarvan er nog 27 miljoen overbleven in de Franse vertaling van hetzelfde jaar (p. 180-185). En toen de Britse consul Casement in 1903 vertelde dat er sinds 1893 3 miljoen mensen verdwenen waren uit het rubbergebied, had hij ook geen tellingen gedaan en zei hij er niet bij dat velen gewoon weggevlucht waren en elders leefden (p. 188). Zijn foto van Epondo met afgehakte hand veroorzaakte een schokgolf, maar hij zei er niet bij dat die hand afgebeten was door een everzwijn (p. 188-191).


En in 1905 lanceerde de Amerikaanse schrijver Mark Twain het getal van 10 miljoen doden, zonder ooit in Congo geweest te zijn. Vanaf 1890 telde men wel het aantal buitenlanders: 430 uit 14 nationaliteiten in 1890, 2943 uit 20 landen in 1908. Vanaf 1891 telde men ook de Congolezen, eerst in de erkende stamgebieden, vanaf 1905/1915 in principe overal. In 1911 kwam men op 3,2 miljoen inwoners, maar in 240 stamgebieden was er niet geteld. In 1925 telde men voor het eerst alle inwoners: 10,3 miljoen. In 1960 waren dat er 14,7 miljoen (p. 199, p. 207, p. 212). Geen enkel land had in 1885 meer inwoners dan in 1960.


De gewelddaden van de Fransen pleiten Leopold niet vrij, maar ze kwamen niet in de pers: het rapport van Brazza uit 1905 werd pas in 1965 gepubliceerd.


De auteur verwijt Jules Marchal, Adam Hochschild, Lucas Catherine, Daniel Vangroenweghe en anderen dat ze bewust geen vermoedelijk betrouwbare  cijfers publiceerden en dat ze het onderzoeksrapport van 1905 niet gelezen hebben. Daarom spreekt Yabili van ‘fake news’.
In 2021 verschijnt dan ook nog een film van Ben Affleck, gebaseerd op het boek van Hochschild.


Beoordeling

Yabili geeft op zijn minst een verfrissende, Congolese kijk op de geschiedenis van zijn land en op Leopold II. Hij wijst ook op het belang van de mondelinge traditie, waarin de ‘afgehakte handen’ en de chicotte ontbreken. Verhalen worden in Congo doorverteld  van generatie op generatie en spelen een grote rol in het collectieve geheugen. Er bestond wel een gewoonte om een hand af te hakken van een gedode vijand om de gebruikte kogel te verantwoorden. Maar men hakte geen handen af van werkende mensen.


Soms is de inhoud erg juridisch en moeilijk, b.v. de passages over de gescheiden boekhouding etc.  tussen de Vrijstaat en Leopold II (p. 109-123). De kaarten zijn goed bedoeld, maar vaak onduidelijk (p. 24) tot onleesbaar (p. 124). In kleur zouden ze duidelijker zijn. Niet iedere lezer kent de woorden batumbula (kannibaal) en griot (dichter of lofzanger van mondelinge tradities).


Hier en daar staat een spel- of drukfout: p. 34: ‘toegejuigd’ moet op ‘t’ eindigen; p. 79: verba volent, scripta manent moet volant zijn; p. 174: 1880 moet 1890 zijn; p. 260: ‘Veni, vidi, vici’ werd door Caesar niet gezegd na zijn overwinning op de Galliërs, want die strijd duurde 8 jaar (58-50 v.C.); wel na zijn overwinning op Pharnakes  in Zela, nu Turkije, in 47 v.C., want die slag duurde maar 4 uur.


Doordat de boeken ‘Koloniaal Congo’ van Idesbald Goddeeris e.a. en ‘Veroverd, bezet, gekoloniseerd’ van Zana Etambala ongeveer tegelijkertijd verschenen zijn, konden ze nog niet in de bibliografie staan en kon Yabili er nog geen commentaar op geven. Hopelijk lezen die auteurs ook het boek van Yabili, maar ik twijfel eraan of hij hen zal kunnen overtuigen met zijn pleidooi pro Leopold. Johan Op de Beeck, auteur van het recentste boek over Leopold, moet hij niet meer overtuigen: die somt ook de positieve prestaties op.


(1)
Anatole Romaniuk, La démographie de la RD du Congo sous le régime du colonialisme mercantile belge, 1885-1940: un cas de dépopulation pour cause de dénatilité d’origine pathologique. Congrès international de la population, Busan (Zuid-Korea), 2013.


ISBN 979-10-949-6929-8 | 272 pagina's incl. foto’s, tabellen, kaarten, bibliografie | Paperback | Uitgeverij Mediaspaul, Lubumbashi, december 2020
Vertaald door Jan Pelgrims
E-book (ISBN 979-10-949-6973-1)

© Jef Abbeel, 11 april 2020 www.jefabbeel.be

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER