Non-fictie

Kristina Vindevogel & Hendrik De Clerck

hspace="15"Met de deur in huis
Kristina Vindevogel & Hendrik De Clerck


Net als in Nederland zijn gerechtsdeurwaarders bij onze zuiderburen weinig populair. Een gerechtsdeurwaarder wordt door velen nog altijd gezien als een bikkelhard figuur die zonder pardon schulden komt innen en inboedels in beslag neemt. Toch zijn kandidaats-gerechtsdeurwaarders Kristina Vindevogel en Hendrik De Clerck dol op hun werk. Niet omdat ze het leuk vinden zich als bullebakken te gedragen, maar juist omdat hun takenpakket veel uitgebreider is dan menigeen denkt.


Een gerechtsdeurwaarder klopt regelmatig met een bundel formulieren in zijn/haar handen bij schuldenaars aan. Wanneer deze de schuld niet kan betalen, zal er overgegaan worden tot beslaglegging. De gerechtsdeurwaarder zal dan het huis van de schuldenaar in kwestie betreden om een lijst aan te leggen van voorwerpen met waarde. Op een later moment, als de schuld nog steeds niet is vereffend, zal de beslaglegging in gang gezet worden.


Gerechtsdeurwaarders houden zich echter niet enkel bezig met het innen van schulden. Zij zien (in België tenminste) ook toe op het eerlijk verlopen van loterijen en recordpogingen. Ook zijn ze van de partij als iemand uit zijn of haar huis gezet wordt en leggen ze feiten vast (voor gebruik tijdens rechtszaken). Dit laatste kan zeer uiteenlopend zijn. Het kan gaan om het vaststellen van water- of bouwkundige schade maar er kan ook sprake zijn een probleem met de omgangsregeling die tussen twee gescheiden ouders getroffen is. Wil het kind bijvoorbeeld werkelijk, zoals de moeder beweert, niet met de vader mee? De gerechtsdeurwaarder oordeelt niet maar legt enkel, geheel objectief, feiten vast.


Tot mijn grote verbazing houden gerechtsdeurwaarders zich in België ook bezig met het betrappen van overspelige mensen. Ook dat is immers een feit dat vastgelegd kan worden. Een gerechtsdeurwaarder is dan zelfs bevoegd het huis waar de overspelige zich zou bevinden, binnen te dringen. Het gaat als volgt in zijn werk: rond 05:00 uur in de ochtend staat de gerechtsdeurwaarder, samen met een slotenmaker en een politieagent (deze laatste gaat enkel mee voor het geval de veiligheid van de gerechtsdeurwaarder in het geding komt), voor de deur van het huis in kwestie. Het slot wordt stilletjes geopend en de gerechtsdeurwaarder glipt naar binnen.
Soms treft de gerechtsdeurwaarder de persoon in kwestie samen met een ander in bed aan, soms is het bed aan een kant leeg. Dan wordt er gevoeld. Is het bed aan beide kanten warm? Er worden tal van trucjes door de betrapte stelletjes toegepast, maar de gerechtsdeurwaarder kent en doorziet ze allemaal. In het boek worden een aantal bijzondere voorbeelden uit de doeken gedaan. Zo is er weleens een naakte, bibberende, vrouw in een dakgoot aangetroffen!


Een gerechtsdeurwaarder is er niet op uit koste wat kost de schuld te innen. Hij of zij staat open voor overleg en is zelfs maar al te graag bereid de schuldenaar in kwestie van waardevol advies te voorzien. Soms denkt iemand met een schuld dat er geen uitweg is, simpelweg omdat hij of zij niet weet dat er bepaalde regelingen bestaan. Een goede gerechtsdeurwaarder zal altijd proberen de zaak voor iedereen zo prettig mogelijk op te lossen.


In Met de deur in huis doen Kristina Vindevogel en Hendrik De Clerck een boekje open over de veelzijdigheid van hun baan. Ze maken grappige en ontroerende dingen mee maar ze belanden soms ook in schrijnende situaties. Als gerechtsdeurwaarder hebben ze meestal geen meldingsplicht maar als burger grijpen ze soms toch in. Als er sprake is van kinderverwaarlozing voelt het bijvoorbeeld niet goed de andere kant op te kijken omdat het niet tot de werkzaamheden behoort. Ook is er soms sprake van agressie. Iemand kan ineens doordraaien of een gevaarlijke hond op de gerechtsdeurwaarders afsturen. Hoewel een gerechtsdeurwaarder ook maar een mens is, is hij of zij nu eenmaal geen brenger van goed nieuws. Geblunderd wordt er ook. Zo is weleens de voordeur van het verkeerde huis opengebroken om bij afwezigheid van de bewoner toch een blik op de inventaris te kunnen werpen. Gelukkig doen bloemen en chocolaatjes dan wonderen.


In Met de deur in huis heeft Désirée De Poot de verhalen van Kristina Vindevogel en Hendrik De Clerck op boeiende wijze opgetekend. Ook zijn er tal van handige tips en adviezen toegevoegd. Wie denkt dat mensen met schulden enkel in aftandse huizen in armoedige buurten wonen, heeft het goed mis. Het gebeurt regelmatig dat de gerechtsdeurwaarder de auto voor de deur van een prachtige villa parkeert. Het beeld dat de buitenwereld voorgespiegeld wordt, klopt niet altijd met de werkelijkheid. Ik heb dit boek dan ook met grote interesse gelezen. Mijn blik op de wereld is weer wat verbreed!


ISBN 9789461315076 | paperback | 207 pagina's | Uitgeverij van Halewyck| oktober 2016
Opgetekend door Désirée De Poot

© Annemarie, 30 oktober 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER