Non-fictie

Alex van Heezik

De Kering
over de bouwers van de stormvloedkering Oosterschelde
Alex van Heezik


De stormvloedkering is een feit, daar kunnen  we niet omheen, maar menigeen zou tevoren niet geloofd hebben dat het ooit zover zou komen. Als je leest over alle feiten, over alle problemen die opgelost moesten worden, over de hoeveelheid mensen die erbij betrokken waren en over de hoeveelheid materiaal die nodig was, dan lees je dit boek als was het een spannende roman waarvan je de afloop al kent.
In de inleiding vertelt de schrijver dat dit boek een eerbetoon is aan al die duizenden mensen, waarbij hij moet opmerken dat helaas niet iedereen genoemd kan worden: uit de enorme berg gegevens heeft hij een keuze moeten maken.


Het verhaal begint al voordat de ramp in 1953 zich voltrok. Er waren genoeg mensen die wisten dat de dijken niet voldoende bescherming boden, maar zij waren roependen in de woestijn. De eerste dagen van februari 1953 waren nodig om de dringende noodzaak om iets te doen door te laten dringen tot degenen die in staat waren er iets aan te doen. Johan van Veen, de man van de eerste plannen, tot dan toe genegeerd, mocht nu meedoen in de Deltacommissie, die begon met plannenmakerij. Uiteindelijk groeide de eerste stap in 1958,  het afsluiten van het Veerse Gat,  uit tot de deltawerken waarvan de enorme dam die de stormvloedkering nu is onderdeel is. Het enorme karwei is gereed gekomen in 1986, en het geheel moet Zeeland, Brabant en Zuid-Holland beschermen tegen de zee. Al is het werk waarschijnlijk nooit af, dijkverhoging en -verzwaring blijft nodig.


We lezen over de politieke schermutselingen, over de moeilijkheden die de op papier zo mooie theoretische plannen in de praktijk veroorzaakten. Over de centenkwestie, over de vele miljoenen die dit project heeft verslonden. Over de bezwaren die er natuurlijk waren tegen al die afsluitingen. Vissers en milieuactivisten zagen het donker in. Men herinnert zich vast nog wel al het gekissebis over de afsluiting van de Oosterschelde. Moest het helemaal dicht? Dan zouden er gevolgen zijn voor de natuur die men niet wilde. Maar wat dan? Het heeft de nodige kruim gekost om te komen tot de fantastische oplossing die de Kering is geworden. Waar de een een veer heeft moeten laten, is er voor de ander juist een enorme verbetering. Sommige dier- en plantensoorten zijn verdwenen, andere tieren welig.
En zeker heeft niet iedereen zijn zin kunnen krijgen, maar was dat niet de moeite waard als we nu zien wat er tot stand gekomen is? Dat kun je allemaal in dit boek lezen, maar nog mooier is het om er ter plekke te gaan kijken, en Neeltje Jans te bezoeken.
Ik geef onmiddellijk toe dat het vaak taaie kost was, met al die feitjes, al die getallen, al die technische uitleg. Maar als je geïnteresseerd bent, lees je door en kom je ook de verslagen over meningsverschillen tegen, de misverstanden en ruzietjes, verteld als anekdotes. Dat maakt het lezen allemaal wat makkelijker.
Ik was zo onder de indruk dat het schokkend was te lezen in het laatste hoofdstuk, dat men verwacht dat de hele Kering ergens midden in de 22e eeuw onder water verdwenen zal zijn!


ISBN 9789085713531| hardcover | 288 pagina's | Veen Magazines | oktober 2011
Volop foto's, kaartjes, en andere illustraties die het verhaal verlevendigen en verduidelijken, met bronvermelding, met lijst van betrokken personen en organisaties.

© Marjo, 15 december 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER