Non-fictie

Patrick French

India
Een persoonlijke biografie van 1,2 miljard mensen
Patrick French

Patrick French is al zijn leven lang gefascineerd door India, een land waar vele werelden naast elkaar bestaan. In India - Een persoonlijke biografie van 1,2 miljard mensen schetst hij een zeer kleurrijk beeld van India en zijn inwoners sinds de onafhankelijkheid in 1947. Met zijn 1,2 miljard inwoners is India veruit de grootste democratie ter wereld. Dat democratie meer is dan één keer in de zoveel tijd je stem te mogen uitbrengen, wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk bij de beschrijving van de dagelijkse gang van zaken in grote delen van India. Er bestaan eenvoudig weg geen stevige instituten die van belang zijn om een rechtsstaat overeind te houden waardoor corruptie en rechtsongelijkheid een veelvoorkomend verschijnsel is.
Desondanks hebben er sinds 1947 algemene verkiezingen plaatsgevonden en blijft het verbazingwekkend dat tot nu toe niemand erin is geslaagd  algemene verkiezingen in India te vervalsen. Er vinden weliswaar vormen van omkoperij plaats, maar door het grote aantal kiezers en standpunten heeft dit geen significant effect op de uiteindelijke uitslag.
De zetelverdeling van de verschillende partijen mag dan niet op grote schaal vervalst zijn, het is wel opvallend dat er tot nu toe slechts enkele honderden families de mensen leveren voor deze partijen. Voornamelijk omdat zij over het geld en de macht beschikken om goede opleidingen in het buitenland, voornamelijk Engelse en Amerikaanse Universiteiten, te volgen. Het aloude kastenstelsel doet tot op de huidige dag nog steeds zijn invloed gelden.


Als reactie op het koloniale verleden wilde men in India op eigen kracht en met een naar achteraf bleek ongeloofwaardige economische visie, die meer op idealen dan op de harde werkelijkheid was gestoeld, het land doen opstoten in de vaart der volken. Het is echter pas de laatste jaren dat India, door zich meer open te stellen voor buitenlandse handelsbetrekkingen en het toenemend aantal hoger opgeleiden, een sterke economische groei doormaakt. Er zijn relatief veel mensen werkzaam in de IT-sector, en velen hebben hun geluk wat dat betreft beproefd in de Verenigde Staten. De combinatie van hoog opgeleide mensen en lage lonen maakt dat India tegenwoordig ook geavanceerde producten levert, zoals raketten, auto’s en vliegtuigen.
Een groot deel zo’n 27,5 % , d.w.z. ruim driehonderd miljoen mensen, leeft echter nog steeds onder de armoedegrens. Daarnaast bestaan er tegenwoordig vele miljonairs en zelfs miljardairs. De grootste staalproducent ter wereld ArcelorMittal waarvan de bestuurder/eigenaar de indiase ondernemer Lakshmi Mittal is, hij heeft met zijn familie 43,6 procent van de aandelen in bezit.
De verschillen in India zijn ook vooral op cultureel en religieus gebied zeer sterk uiteenlopend. 
Patrick French heeft van dit alles uitstekend verslag gedaan in dit goed verzorgde boek.


Patrick French studeerde literatuurwetenschap aan de Universiteit van Edinburgh. Voor eerder werk ontving hij de Somerset Maugham Award, de Royal Society of Literature Heinemann Prize en de Sunday Times’ Young Writer of the Year Award.


ISBN 978 90 450 1668 9 Paperback 471 pagina’s 448 pagina's | Atlas-Contact | november 2011
Vertaald door Paul Syrier

© Cavendish, 6 februari 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER