Non-fictie

Carel ter Linden

Bijbelse miniaturen
Over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, Abraham, Mozes, David, Het Hooglied, Jona en Jezus
Carel ter Linden

In zeventig korte schetsen - ‘elementaire Bijbelse verhalen’ noemt de schrijver de kanttekeningen - komen de hierboven genoemde mensen uit de ondertitel voorbij.

Het boek heeft een heldere indeling en volgt de opbouw van de bijbel:
-       Waar het om is begonnen (over de schepping en de eerste verhalen uit het boek Genesis)
-       Abraham
-       Mozes
-       David
-       Jezus van Nazareth


De predikant/schrijver licht in de inleiding zijn theologische visie toe. Hij beschouwt de bijbel niet als een feitelijk verslag van gebeurtenissen maar als verhalen met ‘verborgen boodschappen’. Wie het boek leest, zal steeds weer ontdekken: Ter Linden gaat ruimhartig om met de verhalen, wil ze – pertinent - niet naar de letter maar naar hun diepere betekenis uitleggen. Of dingen al dan niet zo zijn gebeurd, is voor hem daarom niet belangrijk. De verhalen willen mensen iets vertellen, laten zien, aan het nadenken zetten, soms ook een kritische spiegel voorhouden.
God is voor Ter Linden ‘een heilig krachtenveld van eeuwige beginselen’ en dat betekent dat hij God niet ziet als een persoon maar als een bron van inspiratie van waaruit het goede tot ons komt. God staat voor het ware geïnspireerde en bezielde leven van mensen wanneer zij openstaan voor het goede dat van bovenaf tot hen komt.
Het Hebreeuws is een taal van beelden die ons iets hebben te zeggen dat van waarde is voor onze manier van leven.
God werkt in en door mensen; de bijbel is in eerste instantie een menselijk boek dat vertelt over wat Ter Linden noemt ‘het Geheim’ = de wijze waarop God onder ons aanwezig en werkzaam is.


Ter Linden is – evenals zijn broer Nico – een uitstekende verteller die de verhalen over hierboven genoemde personen in korte maar krachtige trekken uitstekend tot leven weet te wekken. De mensen van toen hebben – evenals wij – menselijke trekken en zo weet de auteur de afstand tot ons kleiner te maken. Ook roept hij in zijn overwegingen vragen op waarmee de lezer aan het nadenken wordt gezet.


Zijn uitleg is zeer toegankelijk en levendig al zal de traditionele Bijbellezer wellicht regelmatig de wenkbrauwen fronsen omdat deze benadering nieuw voor hem is en vaak ook te ‘vrijzinnig’. Velen zullen dit boek echter als bevrijdend ervaren omdat Ter Linden een verfrissende kijk op het verhaal heeft en dit ook weet te actualiseren: wij zijn niet anders dan de mensen die in de bijbel voorkomen, het gaat hier over óns.


Een opmerking: in het verhaal over het offer van Isaäk komt m.i. niet voldoende tot uiting dat God dit offer juist níet wil al is dat weliswaar ‘op het nippertje’. Hier lijkt Ter Linden aan de spits van het verhaal voorbij te gaan. Het is een moeilijk en zelfs ongemakkelijk verhaal maar God laat hierin zien dat Hij geen kindoffer van Abraham vraagt.


Mooi is Ter Lindens uitleg bij de woorden ‘heb uw naaste lief als u zelf’. Hier citeert hij de Joodse Bijbelgeleerde Martin Buber die na een reactie van iemand deze woorden opnieuw vertaalde als ‘heb je naaste lief, hij is net als u’.


Regelmatig zijn de verhalen voorzien van een fraaie illustratie uit de traditie van de christelijke kunst.
Dit boek laat zich in één ruk uitlezen!


ISBN 978902952508 | Hardcover | 222 pagina's | Arbeiderspers Amsterdam | 25 september 2018

© Evert van der Veen

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER