Non-fictie

Jean-Louis de Biasi

Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij
Jean-Louis de BiasiJean Louis de Biasi is niet de minste als het gaat om vrijmetselarij. Hij is filosoof, spreker en schrijver en al meer dan twintig jaar in de orde van vrijmetselaars opgenomen. Hij is al grootmeester. Hij woont nu in Amerika, en dat is duidelijk te merken. Vooral Washington speelt een grote rol in dit boek, dat alles vertelt over deze mystieke wereld.
Ook is de Biasi erg gecharmeerd van het boek van Dan Brown: ‘Het verloren symbool’. Dat boek wordt vaak aangehaald, en ook waar nodig verbeterd.

Hij begint met de vraag waarom je vrijmetselaar zou willen worden. Hij is er van overtuigd dat er maçonnieke (= van de vrijmetselarij) ideeën bestaan die de mens helpen omgaan met uitdagingen en problemen van het dagelijkse leven. De term 'vrijmetselaar' duidt op bouwactiviteiten, maar dan in overdrachtelijke zin: vrijmetselaars bouwen aan zichzelf en vinden, dat ieder mens, ongeacht de leefomstandigheden waarin hij zich bevindt, dat aan zichzelf verplicht is.
Ofwel: vrijmetselarij is ’een prachtig moraalsysteem, gehuld in allegorieën en geïllustreerd door symbolen.’
Dat vergt enige uitleg, en die staat zeer uitgebreid in dit boek.

Er wordt ingegaan op de historie en die wordt uitgelegd, omdat het beter werkt als je een idee hebt hoe dit allemaal is ontstaan. Zo vertelt hij over de mythe van Hiram Abiff, die architect en bouwer was van de tempel van Salomo. Die tempel is in de vrijmetselarij een metafoor voor de samenleving. Omdat vrijmetselaren zichzelf de opdracht stellen om te bouwen aan de tempel van Salomo.
En natuurlijk de piramiden; omdat ze vol staan met symboliek en wiskundige figuren valt daar zeer veel over te zeggen.
Officieel is de orde pas in 1717 gesticht, in Londen, maar al vanaf de eerste beschavingen heeft deze mystieke wereldfilosofie bestaan.
De Biasi citeert geregeld Albert Pike, een vrijmetselaar die actief was in de negentiende eeuw.
Zelf is de Biasi lid van de Schotse Orde, en daar gaat hij dus diep op in. Rituelen worden beschreven, vooral gericht op meditatie. Als je daar met toewijding en oprecht doorheen werkt, dan gaat er een wereld voor je open. Zegt de Biasi.

Het is niet eenvoudig, dit boek maar wel interessant. En dat het wat moeilijk is, ligt niet aan de manier van schrijven overigens, dat is debet aan het onderwerp.
Het kan dienen als een naslagwerk voor mensen die ofwel interesse hebben in de orde ofwel graag boeken lezen in de traditie van Dan Brown. Daar is de uitgebreide index handig bij, als ook de woordenlijst en het register en een uitleg van codes. Eveneens lezen we een voorwoord van grootmeester van Nevada M W Carl L. Banks, en er is een voorwoord van Jacob Slavenburg.

ISBN 9789020205244 | Paperback | 304 pagina's | Ankh-Hermes | mei 2012
Vertaald uit het Engels door Werner Meissenberg

© Marjo, 14 september 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik Hier