Non-fictie

Peter Bootsma

https://peterbootsma.weebly.com

 

Trouw
75 jaar tegen de stroom in
Peter Bootsma


18 februari 1943 werd het eerste nummer van het dagblad Trouw uitgegeven. De titel werd gemotiveerd als 'trouw tegenover God, vorstin en vaderland'. Het blad had aanvankelijk een protestants-christelijke identiteit en stond daarin tegenover andere verzetskranten Vrij Nederland en Het Parool. Dat protestantse karakter bleef in de periode dat Bruins Slot hoofdredacteur was maar verdween daarna geleidelijk uit beeld. Vervolgens staat de christelijke achtergrond van de krant voortdurend ter discussie en zijn plaats en naam van de 'kerkpagina' en de levensovertuiging van de te benoemen hoofdredacteur goed voor stevige discussies. De naam 'kerkpagina' is inmiddels - veelzeggend - veranderd in 'Religie en filosofie'.


In de jaren '50 had men moeite met het recenseren van films en de negatieve houding tegenover 'zondagssport' werd vanaf 1968 losgelaten. De politionele acties en de zelfstandigheid van Indië lagen gevoelig tot Bruins Slot 'om' ging met dank aan prof. Verkuyl. Bruins Slot ging ruimer denken en schreef bij zijn afscheid in 1971:


'We hebben een christelijke krant willen maken, ... niet alleen voor christenen of voor die zich christenen noemen, maar voor allen die het lot der wereld en onze taak daarin ter harte gaan', pag 70


Relletjes rond de krant waren er ook regelmatig zoals bij het tv. programma Hoepla waar een blote dame door Trouw werd bedekt, maar ook over de komst van de Beatles naar Amsterdam, de visie op de rassenscheiding in Zuid-Afrika en de houding tegenover Amerika in de Vietnam-oorlog had de krant een expliciete mening. De krant had én heeft ook een wat gespannen, kritische verhouding met het CDA terwijl veel lezers op die partij stemmen.


Fraai zijn de opgenomen pennenvruchten van de verontruste brievenschrijver Tipker uit Eerste Exloërmond die dikwijls blijk gaf van zijn sterk christelijk getinte verontrusting. Het boek biedt in dit alles een prachtig tijdsbeeld van de veranderende plaats van het christelijk geloof in de samenleving en de manier waarop mensen - m.n. (hoofd)redactie en bestuur - daar mee omgaan.


De chronologische en - te - gedetailleerde opzet maken het boek voor de gemiddeld geïnteresseerde lezer soms wat moeilijker leesbaar. Een thematische opzet was wellicht beter geweest.


ISBN 9789089536891 | Paperback | 320 pagina's | Uitgeverij Boom | februari 2018

© Evert van der Veen, 10 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER