Non-fictie

Taede Smedes

http://tasmedes.wordpress.com

 

non-fictieGod én Darwin
Geloof kan niet om evolutie heen


In het kader van het Darwinjaar verschijnt de ene publicatie na de andere over de problematische relatie geloof en evolutieleer. Je zou denken dat sinds zelfs de katholieke kerk de evolutietheorie niet meer bestrijdt deze controverse ver achter ons ligt, maar niets is minder waar. De laatste jaren lijkt er een soort revival te ontstaan van het zogenaamde creationisme en de intelligent design. In God én Darwin gaat Taede Smedes nader in op deze bewegingen, achtergronden en vermeende doelstellingen van deze bewegingen worden in een helder betoog uit de doeken gedaan.
Creationisten zijn mensen die de bijbel letterlijk nemen, zij geloven dat de aarde 6000 jaar oud is en door God in zes dagen is geschapen, met alles er op en er aan, waarna hij op de zevende dag een rustdag instelde.
Aanhangers van de intelligent design bestrijden de evolutiegedachte niet maar geloven wel dat achter het proces van evolutie een ontwerper schuilt, dat wat zij onder God verstaan.
De evolutietheorie van Darwin laat een hoge mate van toeval toe, in zodanige mate namelijk dat het ontstaan van de mens ook aan dat toeval moet worden toegeschreven. Dit valt voor aanhangers van ID niet te rijmen met hun geloof, omdat dan hun God, de ontwerper van alles, geen rol van betekenis meer speelt. In de ogen van creationisten en aanhangers van ID neemt de mens een speciale positie in, de kroon op de schepping van God waar hij een speciale bedoeling mee heeft en waar toeval uiteraard geen rol kan spelen. Helder voor zover een mens in zulke zaken kan geloven, maar natuurlijk volstrekt onwetenschappelijk. Het creationisme is door wetenschappelijke feiten volstrekt weerlegd en het idee van een transcendente ontwerper achter de natuur van de aanhangers van ID valt niet te falsificeren en heeft daarom geen enkele wetenschappelijke waarde.
Einde verhaal zou je denken want geloof en wetenschap zijn twee onverenigbare terreinen, maar niet voor Smedes gelet op de ondertitel van zijn boek ‘Geloof kan niet om evolutie heen'.
In het laatste deel van zijn boek gaat hij namelijk in op zijn godsgeloof en hoe dit te verzoenen valt met de evolutieleer. Dit vind ik een uiterst verwarrende tekst en valt hij wat mij betreft door de mand als iemand die voor een verlicht gelovige wil doorgaan. Op bladzijde 116 stelt hij namelijk het volgende:’God is voor mij niet in wat niét is, niet in chaos, toeval en afwezigheid van wetmatigheid.’ Laat nu toeval een zeer belangrijke rol spelen in de evolutie, zodat wat het godsgeloof van Smedes betreft hij zijn boek beter de ondertitel ‘over de onverenigbaarheid van geloof en evolutie’ mee had kunnen geven.


ISBN 9789046806005 Paperback 159 pagina's | Nieuw Amsterdam | juni 2009

© Cavendish, juni 2009

Reageren? klik HIER