Non-fictie

Jan Auke Walburg

Jong van geest
Optimistisch ouder worden is geen kunst
Jan Auke Walburg


Veel mensen zien op tegen het ouder worden.  Onze maatschappij is gericht op jong en dynamisch maar Jan Auke Walburg laat zien dat ouder worden geen aftakeling in lichamelijk en geestelijk opzicht is zoals het aan ons opgedrongen beeld vaak voorstelt. Op de achterkant van het boek staat bijvoorbeeld o.a. deze tekst:


Veel mensen hebben vanaf hun pensionering nog minstens twintig tot vijfentwintig jaar in goede gezondheid voor zich, kennen een grotere vrijheid dan voorheen en hebben voldoende levenservaring om verstandige keuzes te maken. Alle reden om eens goed na te denken over de invulling van die tijd.


Dat is waar het boek over gaat. Hoe kun je op een plezierige manier  omgaan met het ouder worden.
De schrijver heeft het boek opgedeeld in 3 delen.


Deel 1  bespreekt de mythes rond het ouder worden zoals bijvoorbeeld mythe 1 'ouder worden betekent zieker worden'
Walburg vertelt over de visies rond het ouder worden vanaf ca. 1920 tot nu. Vaak werd gesteld dat ouder worden inhield dat je geestelijk en lichamelijk flink aftakelde. Pas in de eenentwintigste eeuw gaven studies aan dat een aantal functies minder afneemt dan men aanvankelijk dacht en dat sommige functies zelfs beter worden, zoals een aantal cognitieve functies. Psychosociaal onderzoek laat zien dat ouderen als groep gelukkiger zijn, geestelijk meer gezond en beter zijn in het onderhouden van relaties.
De mythe dat het hart door ouderdom minder gaat functioneren wordt ook ontkracht. Het hart kan minder gaan functioneren na verloop van tijd, maar dit is niet zozeer door ouderdom dan wel door verkeerde leefgewoonten. De leefstijl bepaalt vooral hoe zeer een mens af kan takelen op oudere leeftijd. Vooral bewegen kan zelfs , ook op oudere leeftijd, een vooruitgang in functioneren betekenen. Goed en gezond eten is natuurlijk ook erg belangrijk.  Bewegen, gezond eten, geestelijk actief blijven zijn eigenlijk de constante tips in deel 1.
Mythe 5 bespreekt depressie en ouder worden. Hier stelt Walburg dat angst en depressie geen logisch gevolg zijn van het ouder worden. Behandelaars moeten ook niet automatisch stellen dat het nu eenmaal bij het ouder worden hoort. Wel stelt Walburg dat depressie niet zo snel geconstateerd wordt bij oude mensen. Als ze geen trek in eten hebben bijvoorbeeld wordt dat gauw op ouderdom afgeschoven. 'het hoort er bij'
Mythe 6 'oudere mensen zijn duur voor de maatschappij' ook dit weet Walburg met goede argumenten te weerleggen. Ouderen zijn niet alleen een kostenpost, zij hebben grote waarde in de huidige maatschappij. Veel ouderen passen op de kleinkinderen zodat hun kinderen hun steentje  kunnen bijdragen aan de maatschappij. Veel ouderen doen vrijwilligerswerk waardoor veel instanties kunnen blijven draaien. Maar ook hiervoor geldt, hoe is de leefstijl van de oudere. Rookt en drinkt hij of zij veel? Bewegen ze nauwelijks, eten ze veel en vet, hebben ze overgewicht etc. Lang niet alle oudere kost veel geld. Dat is een mythe.


Deel 2 heeft de titel 'Met plezier ouder worden'
De belangrijkste conclusie is: Hoe kijk je zelf aan tegen het ouder worden. Zie je jezelf als een oud mens en registreer je alles wat je niet meer zo goed kunt. Zie je jezelf als iemand die er niet meer toe doet, heb je geen doel meer dan is ouder worden erg vervelend.
Of denk je... gelukkig kan ik dat en dat nog allemaal en nu is er eindelijk tijd om te doen wat ik aldoor al graag heb willen doen. Heb je een doel, heb je een missie? De eigen houding ten opzichte van het ouder worden draagt bij tot het al dan niet plezierig ouder worden. Vooral bewust leven en genieten kan weer. Daar worden tips voor gegeven o.a. meditatie is een goed middel om tot rust te komen en opnieuw  te leren genieten.
Maar het allerbelangrijkste is lichamelijk en geestelijk actief te blijven.
Gelukkkig is er nu internet stelt Walburg waardoor mensen zich ook minder eenzaam kunnen voelen, verder is er vaak veel te doen in de omgeving waar je aan deel kunt nemen. Maar...

"In de hoop dat ik nu niet echt vervelend in de herhaling word, is het eerste wat van belang is voor het onderhoud van ons mentale vermogen toch wel onverwacht; lichamelijke activiteit.

Deel 3 bestaat uit verhalen van mensen in de pensioengerechtigde leeftijd. Hoe zij het ouder worden ervaren en hoe zij er mee omgaan. De een heeft er meer moeite mee dan de ander, de een barst van de energie, de ander moppert dat het fietsen niet meer zo lekker gaat. 


Helemaal nieuw zijn bovenstaande dingen natuurlijk niet maar Jan Auke Walburg weet alles wel in duidelijke, heldere taal toe te lichten.
Waarom bewegen en goed eten belangrijk is. Waarom een positieve houding zo goed werkt. Waarom ook geestelijk actief blijven raadzaam is.
Kortom, het is een prettig leesbaar boek dat op een realistische manier het ouder worden benadert.  

Jan Auke Walburg is directeur van het Trimbos-instituut, het wetenschappelijke kennisinstituut voor de geestelijke gezondheid. In zijn werk vormt het verbeteren van de kwaliteit van leven een rode draad.


ISBN  978 90 468 0916 7 Paperback 174 pagina's Uitgeverij Nieuw Amsterdam oktober 2010

© Dettie, 3 november 2010

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER