Non-fictie

Jacqueline van Paaschen, Els Kerremans

De ramp/The Flood
Jacqueline van Paaschen, Els Karremans


Reeds op 3 februari 1953 werd door de verenigde boekhandel besloten tot een fotoboek van de watersnood in Zeeland waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan de slachtoffers van deze ramp die op in de nacht van 31 januari op zondag 1 februari van datzelfde jaar had plaatsgevonden.
Van alle kanten was er belangeloze medewerking en binnen 20 dagen waren er 446.000 boeken op intekening à f 3.50 verkocht. Gezien de onverwacht grote belangstelling kon niet iedereen geheel belangeloos meewerken maar uiteindelijk werd er ruim f 1,3 miljoen aan het rampenfonds overgemaakt. 


Er verschenen Engelse, Duitse en Franse uitgaven. Aan het begin en eind van dit boek zijn ook binnen- en buitenlandse tijdschriften in het klein afgebeeld.
Aan het bijzondere werk van de fotografen wordt in de inleiding aandacht besteed: techniek, compositie, zeggingskracht, ethische keuzen.


In een tijd dat er over menselijke gevoelens nog weinig of niet werd gesproken, vervulde het beeld een belangrijke rol. Dat is vandaag niet anders en daarom wordt verwezen naar de foto van het Vietnamese meisje dat getroffen werd door een napalmbombardement en de Syrische peuter die levenloos aanspoelde op een Turks strand. 
De zwart-witfoto's zijn in dit boek per fotograaf verzameld zodat de eigen stijl duidelijk wordt.


Een aantal foto's trof mij in het bijzonder:
- meisje met tasje en pop
- mannen op een vlot, met mooie lichtval op het water
- vrouw met haar Zeeuwse kap, zittend in bed
- man op de dijk: een bijna rotsachtig kustlandschap
- lijk onder een doek op baar in een schoolgebouw
- tientallen mannen met een schop op de rug, lopend op de dijk
- evacuees te midden van zakken goederen
- drie mannen met een zandzak op de rug, lopend op de dijk
- stapel lijkkisten tegen een muur


De foto's tonen het gehavende landschap, verwoeste huizen en straten. De ontzetting staat op de gezichten van mensen te lezen, wezenloos staren ze soms voor zich uit met ogen vol angst.


Dit stemmig uitgegeven boek is een eerbetoon aan de historische uitgave.


ISBN 9789491525711 | Hardcover  | 200 pagina's | Nederlands/Engels | Uitgeverij Komma | 2 februari 2018
Afmeting 22 x 26 cm.

© Evert Pieter van der Veen, 8 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER