Non-fictie

Frans van der Lugt

Wie ben jij, o liefde
Verzameld werk van pater Frans
Frans van der Lugt S.J.


We herinneren ons allemaal de aangrijpende woorden van deze moedige Jezuïet in Homs die zijn kleine christelijke gemeente en de belaagde stad niet in de steek wilde laten. Hij moest dat uiteindelijk met de dood bekopen omdat er een aanslag op hem werd gepleegd. In zijn videoboodschappen maakte hij de wereld met eenvoudige maar indringende woorden duidelijk hoe erbarmelijk de omstandigheden waren voor de bewoners die zich tussen de strijdende partijen bevonden.
Onbekend is dat hij behalve theologie ook psychologie studeerde en die invloed is in dit boek duidelijk merkbaar. Hij weet bijna disciplines op spirituele en diepzinnige wijze met elkaar te verbinden.


Het boek bestaat uit een bundeling van eerder geschreven werk en heeft de bijzondere liefde van God in Christus tot thema: ‘De zon van Gods liefde rijst het meest vanuit het kruis van Christus. Hij rijst naar de goeden om hen te verlichten en te verwarmen en hij rijst naar de slechten om ze uit te nodigen kinderen van God te worden’, pag. 39.


De beschouwingen worden geïllustreerd met mooi uitgewerkte verhalen van mensen die hij is tegengekomen. Ontmoetingen waarin hun leven ter sprake is gekomen: vastgelopen relaties van jonge mensen, ouders in hun omgang met kinderen, jonge moeders. Er zijn verhalen van mensen die zichzelf teveel hebben weggecijferd voor de ander en daarin zichzelf zijn kwijtgeraakt.


Prachtig is het verhaal van Samar die probeert aan het ideaalbeeld van haar vader te beantwoorden en om die reden geneeskunde gaat studeren. Aanvankelijk faalt zij maar later weet ze toch haar doel te bereiken en zegt: ‘Ik heb geprofiteerd van mijn falen. Ik beleefde het eerst als een graf, maar daarna als een tunnel naar een nieuw leven’, pag. 58. Dergelijke mooie momenten typeren dit boek.


Pater Frans weet in zijn observaties mensen te doorgronden in hun diepere motieven. Mooi is zijn invalshoek dat liefde er niet is vanuit het kijken – waarbij we ons vaak door uiterlijkheden laten leiden – maar dat liefde wordt gevoed door het luisteren naar de ander: ‘De luisteraar ontvangt het woord van de ander in de krib van zijn hart, zodat het erin geboren kan worden’, pag. 79. Mystiek klinkende woorden met een rijke inhoud!


In dit deel is ook een mooie verhandeling over de betekenis van het werkwoord ‘horen’ in het Nieuwe Testament waarin ook Maria, de jonge moeder van Jezus, een rol speelt als zij woorden van God in haar hart bewaart.


Zijn wij in staat om onbevangen lief te hebben, zonder heimelijke bijbedoelingen? Dat is eigenlijk de kernvraag van dit boek. Ware liefde vraagt om een eerlijk en diepgaand contact met jezelf. Alleen vanuit goede zelfkennis en aanvaarding van wie je bent, is er een betrouwbare ondergrond voor de omgang met andere mensen: ‘We moeten onvermijdelijk naar onszelf reizen om onze schat te zoeken en om onze werkelijkheid te accepteren zoals zij is. Dan zullen we het niet meer nodig hebben om de ander te gebruiken om onze werkelijkheid te beschermen of te vervolmaken of mooier te maken’, pag. 178.


Dit bijzondere boek eindigt met de levensloop van Frans van der Lugt die 76 jaar werd. Vanaf 1980 woonde hij in Syrië, eerst in Damascus en later in Homs.

Te beluisteren podcasts Frans van der Lugt

Zie ook https://www.jezuieten.org/frans-van-der-lugt


ISBN 978 90 435 2987 7 | hardcover | 220 pagina’s | KokBoekencentrum | 14 maart 2019

© Evert van der Veen, 17 april 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer HIER