Non-fictie

Maria de Greef

Verloren en gewonnen
Nieuwe liefde vinden na de dood van je partner
Maria de Greef


'Wanneer ben je eigenlijk geen weduwe meer?' Met die vraag opent dit boek waarin veel persoonlijke levenservaring ligt besloten. Het verlies van een partner betekent ook verlies van eigen identiteit en een andere positie in de samenleving.
De tekst wordt verlevendigd door veel citaten van mensen die vertellen over afscheid nemen, herinneringen aan hun man/vrouw ophalen en gevoelens van gemis en verdriet vertolken. Het maakt dat dit boek dichtbij komt en de lezer raakt. Tal van informatieve kaders gaan dieper op onderwerpen in.


Veelzeggend is het motto van hoofdstuk 2: 'Ik durf niet opnieuw lief te hebben, want opnieuw verliezen verdraag ik niet'.


Het is goed dat er ook wordt stilgestaan bij de reacties vanuit de omgeving waar weduwen en weduwnaren vaak erg gevoelig voor zijn.


Mooi is ook de aandacht voor kinderen al was het verstandig geweest om hier pedagogische aanwijzingen te geven hoe zij bij het verlies van hun ouder en de aanvaarding van een nieuwe partner van de andere partner betrokken kunnen worden. De praktijk leert dat het hier nogal eens aan schort: nieuwe relaties gaan te vaak buiten de kinderen om waardoor zij het gevoel krijgen voor een voldongen feit te staan. Hun hechting aan de overleden ouder wordt vaak onderschat.
Het verschil in rouwbeleving tussen man en vrouw had ook meer uitgewerkt kunnen worden maar men kan van een dergelijk klein boek over een groot onderwerp wellicht ook niet álles verwachten.


De conclusie luidt aan het eind: 'Het bestaat: náást pijn en verdriet om je gemis, kun je verliefd zijn en opnieuw van iemand gaan houden. Zonder dat het iets afdoet aan de liefde voor degene die overleed. Dat is het antwoord: liefde', pag 110.

Een mooi slot!


ISBN 9789492011602 | Hardcover | 118 pagina's | Uitgeverij Witsand | oktober 2016

Evert van der Veen, 3 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER