Non-fictie

Tim Vreugdenhil

https://www.timvreugdenhil.nl

 

Stand-up theology
Een quickscan van de tijdgeest
Tim Vreugdenhil


Dit boek is een goede en vaak ook geslaagde poging om een brug te slaan tussen de tijd waarin wij leven en religie, in het bijzonder het christelijk geloof en de plaats van de bijbel daarin. De titels van de hoofdstukken zijn absoluut eigentijds te noemen: grip, stress, food, netwerk, bubbel, fomo en sorry zijn daar mooie voorbeelden van. 


De auteur is gemeentepredikant geweest en wil dat in zijn nieuwe functie van cabaretier ook zijn ‘maar dan voor iedereen’, pag. 11. Hij maakt nu programma’s voor de Oosterkerk in Amsterdam. Hierin voelt hij zich ongebonden: ‘Niet-protocollair betekent dat ik mag zeggen wat ik denk en dat mijn luisteraars ervan mogen vinden wat ze willen’, pag. 12. Van oorsprong is het christendom volgens hem absoluut niet braaf te noemen, pag. 155. Dikwijls weet hij verrassende verbindingen te leggen met bijbelse verhalen en personen.


In het hoofdstuk grip komt de oude, op dat moment kinderloze Zacharias ter sprake, een originele keuze. Ook de profeet Elia die moedeloos onder een bremstruik zit en niet meer verder wil leven, is de grip op zijn leven kwijt geraakt.
Actuele verbindingen zijn er vele in dit boek: Frank de Boer wordt genoemd als voorbeeld van iemand die lijdt onder stress. Ook liedteksten en gebeurtenissen die in het nieuws zijn geweest, vormen vaak het opstapje om bij een onderwerp stil te staan en van daaruit een link te leggen naar de bijbel.
Het hoofdstuk ‘Food’ is uiterst actueel omdat we steeds bewuster met ons voedsel omgaan en nadenken over de ecologische impact daarvan. Bijzonder dat eten een sacrament wordt genoemd: er wordt iets voor opgeofferd om voedsel mogelijk te maken.
De titel ‘Bubbel’ is ontleend aan Obama die mensen opriep om niet in hun bubbel te blijven zitten maar oog te hebben voor anderen in de samenleving. Hier wordt een link naar de torenbouw van Babel gelegd, het verhaal van menselijke hoogmoed waar God in de Babylonische spraakverwarring een einde aan maakt: ‘Sinds de torenbouw van Babel zijn mensen levende zoekmachines. Ik praat en denk heel anders dan jij’, pag. 98.


Het boek is zeer toegankelijk en leest daardoor gemakkelijk. De auteur weet een goede vertaalslag te maken naar mensen en hun beleving vandaag. Daar is behoefte aan: religie heeft vaak het imago gedateerd en dogmatisch te zijn. Dit boek bewijst dat het anders kán, mág en ook moét om het contact met jongeren niet te verliezen. Het instituut kerk heeft dergelijke vertolkers nodig om bij de tijd te blijven.


Soms zoekt de auteur de grenzen op in zijn taalgebruik. Het verhaal waarin Jezus Lazarus uit de dood tot leven wekt, noemt hij ‘een knettergek verhaal’, pag. 116. In de context van twee andere ter dood veroordeelden noemt hij Jezus op pag. 152 en 159 een ‘rattenkoning’.


Een leuk boek dat hopelijk anderen inspireert om op vergelijkbare wijze de religieuze vertaalslag te maken.


ISBN 9789043529235 | Paperback | 168 pagina's | Uitgeverij Kok | maart 2018

© Evert van der Veen, 6 juli 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER