Non-fictie

Monica Wesseling & Flip van Doorn

Het mooiste Nederland
Langs de fraaiste streken van de Lage Landen
Monica Wesseling & Flip van Doorn


Dit boek is een bundeling van een serie wandel- en fietstochten door Nederland die in Trouw heeft gestaan. In totaal zijn er 60 routes op een kaartje van de landstreek uitgezet en voorzien van veel praktische informatie over de desbetreffende streek. Jammer is dat de routes alleen zijn getekend en dat er geen concrete beschrijving is hoe de route verloopt aan de hand van knooppunten en welke wegen men dient te volgen. Daarvoor wordt achter in het boek verwezen naar de website van de uitgever.


De serie doorkruist heel Nederland met een zekere nadruk op de Achterhoek en het rivierengebied. De beschrijving van de tochten is sfeervol, met oog voor markante details en toegankelijke historische achtergronden van de streek. Ook het jaargetijde waarin de auteurs de tocht maken, klinkt door in de tekst en dat geeft er een specifiek tintje aan waardoor de natuurervaring echt voelbaar wordt.


Enkele tochten die mij boeiden:
De eerste tocht is op Schiermonnikoog en begint met een mooie sfeertekening van de overtocht. De boswachter benoemt de talloze vogelsoorten die voorbij komen: lepelaar, bruine kiekendief, velduil, graspieper, veldleeuwerik, eidereend. In deze tocht valt de nadruk op de ondertitel ‘De littekens van Schier’: herinneringen aan de oorlog die nog overal in het landschap zichtbaar zijn zoals bunkers, een plaquette in de kerk en een oorlogsbegraafplaatsje.


De Slachtedyk toont volgens de ondertitel van deze tocht ‘De ziel van Friesland’. Het is een zogenaamde slaperdijk van 42 kilometer lengte die loopt van Oosterbierum bij de Waddenzee naar Raerd in het hart van de provincie. De dijk is een samenstelling van een aantal kleinere dijken die samen het water van de voormalige uitlopers van de Waddenzee keerden die vroeger het Friese land diep doorsneden. Ook hier is er veel aandacht voor de vogels en de afsluitende beschrijving van de grutto vormt een sfeervolle beëindiging van deze tocht.

De tocht door de duinen bij Egmond heeft als ondertitel ‘Natuur om op te vreten’ en sluit af met een omelet die is samengesteld uit wilde planten. Zo heeft elke route een originele afsluiting die goed aansluit bij de sfeer van het gebied. Zelfs de Tweede Maasvlakte komt aan bod; hier kan men fossielen vinden.


Dit boek vormt een prachtige staalkaart van wat ons land zoal te bieden heeft. Het is een grote variatie aan natuurschoon en cultureel erfgoed. Een mooie en bijzondere reisgids voor wie dicht bij huis het nodige wil beleven en ontdekken.ISBN 9789400405547 | Paperback | 296 pagina's | Thomas Rap | september 2017

© Evert van der Veen, 27 april 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER