Non-fictie

Sjoerd van der Niet

https://www.verhelder.nl/wie/sjoerd-van-der-niet

 

Als dan dus daarom
introductie taalfilosofie
Sjoerd van der NietTaal is communicatie en daar zit veel aan vast. Taal is de toegangspoort tot de wereld om ons heen die we benoemen in begrippen en ordenen in ons denken en onze visie. Taal gebruiken we in relatie tot elkaar, in gesprekken die we voeren en in het overdragen van  informatie. Tenslotte hebben we zélf een relatie tot de taal die deel uitmaakt van ons denken, voelen, doen en laten. Dit zijn de objectieve, intersubjectieve en subjectieve dimensies van taal.Wat is taal? Een aaneenschakeling van woorden die op zichzelf staan of een weefsel van zinnen waarin we een verhaal vertellen? De auteur verkent beide benaderingen zonder daarin een keuze te maken en laat zien dat beide visies hun eigen bestaansrecht hebben. In dit boek denkt hij na over het geheim van de taal en alles wat er in woorden en zinnen ligt besloten.


Steeds worden voorbeeldzinnen gegeven die vervolgens worden uitgelegd of liever gezegd: waarin we allerlei betekenissen kunnen ontdekken. Het eerste zinnetje - dat nog dikwijls terugkeert - is: 'Mijn hond rent door het park', pag 16. Het is verbazingwekkend hoeveel dit zinnetje kan betekenen en wat we hier aan boodschap in kunnen leggen. Goedbeschouwd is het een wonder dat we elkaar begrijpen! Onze taal wordt samengesteld door zoveel facetten die hun eigen betekenis hebben, waar meerdere betekenislagen in zitten maar afhankelijk van de context, de spreker en de klemtoon begrijpen we de bedoeling. Dat dénken we vaak, dat hópen we natuurlijk...


Dit boek maakt je bewust van wat je eigen taal en van taalcontact tussen mensen. Wat gebeurt er veel in een paar woorden en wat is het bijzonder dat we zo met elkaar kunnen communiceren.

Een bijzonder boek dat gezien inhoud en doel een fraaiere titel had verdiend.


ISBN 9789463400961 | Paperback | 213 pagina's | Uitgeverij Damon | maart 2017


© Evert van der Veen, 23 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER