Non-fictie

Ori & Rom Brafman

De magie van de klik
Ori & Rom Brafman


In De magie van de klik wordt nader onderzocht welke factoren een rol spelen bij die gevallen waar het klikt tussen mensen. Het klikt tussen mensen als we het gevoel hebben na eerste kennismaking elkaar al jaren te kennen. Tussen Ori en Rom Brafman klikt het in ieder geval, zij zijn broers en tevens auteurs van dit boek, Ori staat bekend als bestsellerauteur en Rom als hoogleraar psychologie. Geen haat en nijd dus tussen deze broers. De broers stellen dat er vijf zogenaamde ‘klikversnellers’ of factoren bestaan die telkens gezien worden in situaties waarin er sprake is van een klik. Deze versnellers zijn kwetsbaarheid, nabijheid, resonantie, overeenkomsten en een veilige plaats.


Kwetsbaarheid  Je zou denken dat als je je kwetsbaar opstelt een ander dan gemakkelijk macht over je uit kan oefenen, maar het blijkt juist dat door het risico wat je hier mee neemt de ander zich ook sneller openstelt en daardoor een hechtere band ontstaat die tot een zogenaamde instant-verbinding kan leiden. Dat mensen in zijn algemeenheid zich niet kwetsbaar opstellen, houdt volgens de schrijvers verband met het onbekend zijn met de krachtige werking bij het tot stand brengen van instant-intimiteit en uiteraard van de eventuele misbruik van de gegeven informatie.


Nabijheid
is tevens een belangrijke factor.
Voorbeeld: Uit onderzoek is gebleken dat studenten die in studentenhuizen in het midden van de gang wonen significant vaker als populair worden aangewezen dan degenen die aan het eind van de gang wonen.
Ander voorbeeld:  Wetenschappers die op dezelfde etage zijn gehuisvest werken twee keer zoveel met elkaar samen dan met collega’s op een andere verdieping.
Dit verschijnsel noemen psychologen ‘spontane communicatie’ en verwijst naar niet-geplande, gewone gesprekken als mensen in de nabijheid van elkaar verkeren.


Resonantie
is de staat waarin je verkeert als alles om je heen met je meewerkt, alles voegt zich naar je doel en mensen in deze staat vinden vanzelfsprekend sneller een klik met anderen dan degenen die de indruk wekken dat alles tegenwerkt. Het is een vorm van ‘flow’ waarin anderen worden meegezogen.


Overeenkomsten
zijn uiteraard belangrijk en hoe meer overeenkomsten des te sneller de klik. Wat echter vreemd aandoet, is dat het onderwerp waar overeenkomst over bestaat van minder belang is. Twee mensen die een hekel hebben aan fastfood, voelen evenveel sympathie voor elkaar dan als ze eenzelfde voorkeur hebben voor een bepaalde politieke partij. Het blijkt vooral dat de mate waarin ze overeenstemmen van belang is en niet zozeer waarover.


Een veilige plaats kan worden toegelicht met als voorbeeld een land als Zuid Korea dat in 1960 nog een ontwikkelingsland was en sindsdien een sterke economische ontwikkeling heeft doorgemaakt. Toch blijkt de bevolking meer depressieve mensen te tellen en is het aantal zelfmoorden ten opzichten van vroeger met een factor drie gestegen. De mensen voelen zich schijnbaar niet veilig in een sterk geïndustrialiseerde omgeving met een heftige concurrentie, waarin het moeilijk is om je op een betekenisvolle manier mee te verbinden.


De magie van de klik
is een vlot geschreven boek en geeft je in ieder geval een aantal suggesties om de kans op een eventuele klik te vergroten.


ISBN  9789490574222 Paperback 224 pagina's | Maven Publishing | april 2011

© Cavendish, 28 mei 2011

Lees de reacties op het Leestafelforum en/of reageer, klik HIER

 

De magie van de klik
Ori & Rom Brafman

In het verslag van Cavendish staat al uitgebreid verteld over de inhoud van dit boek.
Eigenlijk staan er weinig verrassende dingen in. Als je er even over nadenkt, dan kun je alleen maar concluderen dat het inderdaad is zoals het er staat. Alles is zo logisch, maar natuurlijk moet ook iets wat vanzelfsprekend lijkt terdege onderzocht worden. Dat hebben deze twee onderzoekers gedaan.
Ook denk ik dat iedereen de beschreven aspecten van het ‘klikken’ wel ooit aan den lijve ondervonden heeft.
Misschien ga je niet zo makkelijk bij vreemden zover dat je je kwetsbaar opstelt, maar in familieverband gebeurt dat toch wel. Nabijheid en overeenkomst zijn eigenlijk een open deur.
De resonantiefactor is een stuk lastiger. Dat is dan meteen het meest interessante deel van het boek.
Hoewel dat er weer van afhangt waarom je het überhaupt leest.
Als je de factoren wil gaan gebruiken om wat voor reden dan ook – ik weet nu dat ik mij in het verleden heel verkeerd heb opgesteld toen ik het zwaar te pakken had van die ene knul. Ik smachtte vanuit de verte…helemaal fout!! – als je het boek dus wil gaan gebruiken als leidraad, dan is de resonantie het moeilijkst te bewerkstelligen. Misschien wel helemaal niet. Is dat toch iets waar je ‘geluk’ mee moet hebben.
Nou ja, het lot (noodlot?) mag ook wel enige zeggenschap hebben..
Het boek is erg leesbaar, met veel voorbeelden en toelichting over de verschillende factoren. Populaire wetenschap.


ISBN  9789490574222 | Paperback | 224 pagina's | Maven Publishing | april 2011

© Marjo, 20 september 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER