Non-fictie

Mogobe Ramose

Ubuntu
Stroom van het bestaan als levensfilosofie
Mogobe Ramose


Ubuntu is de Afrikaanse manier van denken, leven en doen die in vele opzichten anders is dan de westerse filosofie. Inzet van dit klassieke werk geschreven door ze Zuid-Afrikaanse flisoof Mogobe Ramose is: 'Hoe kunnen westerse filosofie, wetenschap en techniek en Afrikaanse levensfilosofie elkaar aanvullend verrijken?'. Afrika is een complex werelddeel dat bestaat uit veel verschillende volkeren met hun eigen taal, cultuur, religie en grondgebied. Ubuntu verbindt en overstijgt en 'reikt van de Nubische woestijn tot Kaap de Goede Hoop en van Senegal tot Zanzibar', pag 30.


Mandela wordt geciteerd en die geeft een mooie, bondige omschrijving van ubuntu:

'De spirit van ubuntu - dat diepe Afrikaanse besef dat we slechts mens zijn via de humaniteit van andere menselijke wezens - is geen plaatselijk fenomeen, maar heeft wereldwijd bijgedragen aan onze gemeenschappelijke zoektocht naar een betere wereld', pag 14.


Mens zijn als zodanig is niet genoeg, iedereen heeft de opdracht om mens te wórden. In Afrika gaat de gemeenschap aan het individu vooraf. Dit is het hart van ubuntu.


In diverse hoofdstukken gaat de auteur in op diverse aspecten van ubuntu zoals religie, recht, ecologie. Steeds wordt het onderwerp tamelijk academisch verkend, in relatie tot de westerse filosofie.


Juist omdat ubuntu zo menselijk en concreet is, verwacht je die spiritualiteit ook in een boek dat hierover gaat. Wellicht speelt het feit dat de auteur hoogleraar is daarin een rol: hij weet de vertaalslag naar die menselijkheid niet goed te maken en blijft teveel steken in de meer academische benadering. Misschien was dit ook zijn opzet maar het woord ubuntu roept toch in de eerste plaats menselijke warmte op. Ubuntu komt daardoor in dit boek jammer genoeg niet - voldoende - tot léven voor de lezer.

Zie ook het interview met Mogobe Ramose bij filosofie.nl


ISBN 9789025906061 | Paperback | 208 pagina's | Uitgeverij Ten Have | november 2017

© Evert van der Veen, 24 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER