Non-fictie

Greta Thunberg

Niemand is te klein om het verschil te maken
Greta Thunberg


Sinds haar toespraak voor de Verenigde Naties in september kent de hele wereld dit bijzondere en bewogen meisje uit Zweden dat zich met hart en ziel inzet voor ons leefklimaat. Met deze toespraak ‘Hoe durven jullie’ eindigt dit boekje. Het is een felle aanklacht tegen de huidige politici in de wereld die weinig of niets doen: ‘jullie generatie laat ons in de steek’ en ‘we laten jullie hier niet mee wegkomen’.


Het boekje is een bundeling van deze en andere toespraken die Greta vorig jaar en dit jaar in de wereld heeft gehouden. Ze is 16 jaar en weet waar ze over praat, heeft rapporten gelezen, beschikt over actuele kennis en weet deze toe te passen. Ze beroept zich op officiële documenten over de stand van zaken en klaagt politici aan dat zij die feiten wel kennen maar tevens ook negeren.


Mede door haar persoonlijkheid weet Greta dit krachtig en indringend over te brengen. Haar optredens maken indruk maar zij is ook onderhevig aan kritiek. Zij is zich daarvan bewust, spreekt daar ook over maar stapt daar overheen want zij wordt gedreven door de opdracht om een boodschap over te brengen: het gaat niet goed met natuur en klimaat en daar moeten we nú iets aan doen.


De tijd is beperkt, zo brengt Greta steeds met veel klem naar voren: ‘dit is een roep om hulp’ zei ze bij de klimaatmars in september 2018 in Zweden. Ze spreekt over ‘klimaatrechtvaardigheid’ en benadrukt dat de toekomst al is begonnen. ‘Jullie hebben geen excuses meer en de tijd dringt’, zei ze op de klimaattop van de Verenigde Naties in december 2018.


Greta heeft zich de klimaatcrises persoonlijk eigen gemaakt en lijdt daar persoonlijk onder. Typerend voor haar houding zijn deze woorden: ‘Ik wil dat jullie de angst voelen die ik elke dag voel’.


Dit is een klein maar krachtig boekje van een gedreven meisje met een boodschap die vooral in praktijk moet worden gebracht. Ter wille van de wereld, de natuur en de mensheid. Geen vrijblijvende boodschap!


ISBN 978 94 031 8380 0 | Paperback | 78 pagina’s |De Bezige Bij | oktober 2019

© Evert van der Veen, 6 december 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER