Non-fictie

Anselm Grün

http://anselmgrun.net

 

Verandering
Geef een wending aan negatieve emoties
Anselm Grün

'Ik hoop dat dit boek veel mensen helpt om naar hun emoties te kijken zonder ze te beoordelen of te veroordelen, en met ze om te gaan op een manier waardoor ze toleranter jegens anderen en ook jegens zichzelf worden',
pag 11 - 12.


Wie dit boek leest, zal z'n gevoelens beter leren onderkennen. Die bewustwording is het begin van de transformatie die de auteur beoogt en graag ziet bij degene die dit boek leest. Met die transformatie bedoelt hij een positieve beweging die ons geestelijke energie geeft. Moeizame of negatieve gevoelens houden ons dan niet langer gevangen maar ze komen vrij en we krijgen de kans om te groeien als mens.


Na een inleidend deel 1 'Emoties - een thema voor het leven' komen in deel 2 getiteld Om ons leven lichter te maken - negatieve emoties transformeren vele soorten emoties ter sprake. De schrijver zegt daar veel goeds over en geeft blijk van mensenkennis. Dikwijls wordt er ook een verbinding met de bijbel gelegd. Toch maak ik enkele kanttekeningen:

- Bij begeerte wordt opvallend genoeg niet verwezen naar het tiende gebod 'u zult niet begeren'. De oorspronkelijke betekenis 'je hand ergens naar uitsteken' had iets aan de uitleg van deze emotie kunnen toevoegen.


- De bespreking van depressie treft niet helemaal de juiste toon. Het eerste kopje 'Een nieuwe volksziekte?' vind ik al wat suggestief. Er wordt verder verwezen naar de verlamde man bij het badwater van Bethesda die als volgt wordt getekend: '[...] de depressieve verlamde die zich alleen maar beklaagt dat niemand hem begrijpt en dat niemand naar hem omkijkt'. Terwijl hij alleen maar roept: 'Ik heb niemand'. Hij is dus eenzaam!


- De emotie jaloezie wordt verbonden met de zusters Maria en Martha: Maria luistert naar Jezus terwijl Martha druk is met bedienen. Martha wordt jaloers genoemd maar ik denk dat het gaat om de manier van leven en het stellen van prioriteiten.


- Bij bitterheid had Naomi genoemd kunnen worden: de vrouw die zozeer door het leven is geraakt dat ze voortaan Mara (bitterheid) wil worden genoemd.


Het boek is zeer toegankelijk en de beschreven gevoelens zijn herkenbaar. Ondanks bovenstaande kanttekeningen is het boek zeker de moeite van het lezen waard.


ISBN 9789025905989 | Paperback | 176 pagina's | Uitgeverij Ten Have | augustus 2017
Vertaald door Carolijn Visschers

Evert van der Veen, 17 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER