Non-fictie

Frieda Pruim

In dienst van God
Levensverhalen van kloosterzusters

 

'Ik ga nooit meer naar de kerk,' vertelt Paula (82), gekleed in blouse en lange broek, in haar Nijmeegse flat. 'Iedere zondag hoor ik de klokken uitnodigend luiden, maar ik kan er niet naar toe. Ik zit me daar te vervelen of me te ergeren. Je moet altijd maar weer op de knieën om te zeggen hoe zondig je bent geweest in plaats van dat je wordt uitgenodigd stil te staan bij wat je goed hebt gedaan. Daar word ik doodziek van.'

Zo begint de inleiding van het boek geschreven door Frieda Pruim. Zij interviewde tien kloosterzusters van verschillende ordes omdat zij benieuwd was hoe deze vrouwen in de huidige tijd hun toenmalige toetreding zagen. Wat voor ontwikkelingen maakten zij door, hoe gingen ze om met de opgelegde regels, in hoeverre leiden ze een geëmancipeerd bestaan, waren ze toegetreden vanuit een religieuze roeping? Al deze vragen legde zij voor aan de kloosterzusters en dat leverde dit interessante boek op.

Het merendeel van de Nederlandse zusters is actief, slechts acht procent leidt een contemplatiefleven. Dit laatste wil zeggen... een leven dat zich voornamelijk binnen de kloostermuren afspeelt en met name gericht is op bidden.
Het interessante aan deze verhalen is dat het beeld wat de meeste mensen toch hebben van een zuster - altijd vriendelijk, in habijt, voortdurend biddend - volledig onderuit wordt gehaald.
Alle zusters zijn wel toegetreden uit een soort 'roeping' die ze zelf moeilijk kunnen uitleggen. Een zuster hoorde zichzelf tot haar eigen verbazing tegen een man zeggen die verkering met haar wilde dat ze naar het klooster ging.
Enkele actievezusters kozen mede voor het klooster omdat zij zo een opleiding konden volgen of werk gaan doen wat zij graag wilden doen. Maar ook helpen om de armoede weg te nemen was een drijfveer of omdat het klooster een veilig nest bood. Ze hebben allemaal zélf gekozen bij welke orde zij wilden toetreden.
Voordat zij zich daadwerkelijk voor altijd aan het kloosterleven kunnen verbinden moet er een lang traject afgelegd worden. Ze beginnen alspostulanten na een flink aantal jaren waarin zij interne opleidingen hebben gevolg en meestal gewerkt hebben in het onderwijs of de zorg op het kloosterterrein kunnen ze zich met de grote professievoor altijd verbinden.
De geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid die afgelegd moeten worden, leverden ook problemen op. Vooral de gelofte van gehoorzaamheid, het altijd luisteren naar de ander ook al ligt diegene je niet, de vaak strenge kloosterregels proberen te volgen en begrijpen enz., viel de meeste zusters zwaar. De gelofte van kuisheid was in die zin lastig dat enkele zusters het moederschap misten en soms ook wel verliefd werden maar dan nog verkozen zij wel hun leven en toewijding aan God boven degene waarop zij verliefd waren. Opvallend is dat veel zusters zoveel inspraak hadden bij de keuze van hun werk of studie, maar zij dienden wel te gehoorzamen aan de opdrachten die ze kregen. Eén zuster had net met veel pijn en moeite als missiezuster een schooltje opgericht en kreeg toen de opdracht naar een ander gebied te gaan.

Het Tweede Vaticaanse Concilie van 1962 tot 1965 heeft veel teweeg gebracht. De regels werden losser, veel zusters kregen meer vrijheid, konden op zichzelf gaan wonen, veel ordes schaften het habijt af enz. In die tijd zijn veel zusters uitgetreden en voor degenen die wel bleven hield het Concilie grote veranderingen in.
Wat mij in de verhalen vooral opviel is hoe de zusters tegen het geloof aan kijken. Het zijn geen van allen vrouwen die zich vastpinnen op bijbelteksten, ze zien God niet als de afbeelding aan het kruis. Eén zuster heeft zelfs geen kruisbeelden in huis omdat dat voor haar niet God vertegenwoordigt. Veel zien God als iets dat er constant is, dat zich uit in het omgaan met elkaar.
De contemplatieve zusters hebben bewust gekozen voor de stilte en het gebed. Zij geven lezingen, cursussen, zijn vaak in het klooster kunstzinnig bezig. Deze zusters zijn meer naar binnen gericht.

 

Een verrassend boek dat verhaalt over het vaak zeer actieve leven van kloosterszusters, een werkzaam leven dat niet stopt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De verhalen zitten vaak vol humor en sommige visies van de zusters zijn zo buitengewoon dat ze je flink aan het nadenken zetten.

Na elk interview staat een korte toelichting over de betreffende orde en internetadressen waar je nadere informatie kan vinden over deze orde. Achterin het boek staat een verklarende woordenlijst.

 

ISBN 9789025426187, ingenaaid 209 pagina's, verschenen oktober 2007 uitgeverij Contact

© Dettie, februari 2008

Lees de reacties en/of reageer, klik HIER