Non-fictie

Bernard Lievegoed

https://www.lievegoed.org

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lievegoed

 

De levensloop van een mens
Ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen
Bernard Lievegoed


Een Chinese wijsheid zegt dat ons leven uit drie fasen bestaat: 20 jaar om te leren, 20 jaar om te vechten en 20 jaar om wijs te worden. Dit geeft globaal iets aan van de verschillende fasen die een mens – meestal – doorloopt in zijn of haar leven waarbij uiteraard geen sprake is van een strakke scheiding.


Het boek opent met een korte algemene verkenning over de psychologie, de ontwikkeling van de mens en diverse mensbeelden (mechanistisch-materialistisch, biologisch, psychologisch) die verderop in het boek worden uitgewerkt wanneer psychologische stromingen als empirisme, behaviourisme en personalisme kort worden besproken. Psychologen als Freud, Adler, Jung, Frankl en Steiner komen naar voren.


In Steiner ziet de auteur veel van de eerder genoemde psychologen samenkomen: ‘Het mensbeeld van Steiner is drieledig: de mens, zichzelf belevend in zijn psyche, is hier een burger van twee werelden: van een fysieke wereld, waarin zijn lichamelijkheid leeft, en van een geestelijke wereld waarin zijn hoger Ik leeft’, pag 166.


Daaropvolgend wordt de indeling van levensfasen bij o.a. Waterink, Guardini en Steiner weergegeven. Terecht merkt de auteur op dat het niet meer dan algemene mijlpalen zijn die in er in het leven van ieder mens weer anders uitzien.


Vervolgens komen in dit boek de biologische, psychische en geestelijke ontwikkeling van de mens ter sprake in de elkaar opvolgende levensfasen: adolescentie, de jaren 20, 30, 40, 50 en de periode na het 56e jaar. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken en levenstaak en zo blijft de mens een leven lang in ontwikkeling naar het woord van Goethe: ‘Men gaat niet alleen om aan te komen maar om al gaande te leven’.


Het centrale probleem van de adolescent … is het vinden van een eigen verhouding tot de sociale werkelijkheid van de cultuur … en van de tijd waarin hij of zij leeft’, pag 52. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? zijn de centrale vragen in deze periode.


Mooi is dit citaat van Guardini: 'Mens is, wie leeft, in iedere fase van zijn leven'. Elke levensfase heeft zijn eigen inhoud waarin het de levenskunst is om daaraan gevolg te geven en in elke periode zó mens te zijn dat het eigene tot z'n recht komt.


Hoe staat de mens in het leven? Er worden verschillende grondhoudingen onderscheiden: denkend, organiserend, verzorgend, vernieuwend, conserverend of beherend, creatief.


Conclusie: de inhoud is nu nog steeds zeer waardevol, informatief en zinvol, dat blijkt ook uit de vele herdrukken waarvan bovenstaand boek de nieuwste versie is.


Dit boek is deel 2 van de 5  in december 2017 heruitgegeven boeken van Bernard Lievegoed:
Deel 1   Het goede doen in de 21e eeuw
Deel 2   De levensloop van de mens
Deel 3   Mens op de drempel
Deel 4   Mensheidsperspectieven
Deel 5   Over de redding van de ziel


ISBN 9789060388334 | Paperback | 216 pagina's | Christofoor | december 2017 (1e druk 1976)

© Evert van der Veen, 29 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER