Non-fictie

John Boekhout

Verantwoord Bijbelgebruik
John Boekhout

Dit boek is een gids voor mensen die de Bijbel willen bestuderen, alleen of in groepsverband. En het is een prima gids.


Met Bijbelstudie kun je niet zomaar plompverloren beginnen. En al helemaal niet als je niet vertrouwd bent met de Bijbel. Natuurlijk staan er tal van mooie verhalen in de Bijbel die wereldwijd bekendheid hebben gekregen en die voor iedereen leesbaar zijn. Denk eens aan het verhaal van de Verloren Zoon of de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Maar voor Bijbelstudie is een vaste methode nodig en die verschaft John Boekhout.


Er zijn tal van commentaren op de Bijbel beschikbaar en vele handboeken die een lezer kan raadplegen, maar dat is niet wat Boekhout voor ogen staat. Wij moeten eerst zèlf op onderzoek gaan. Ook waarschuwt hij voor oppervlakkig onderzoek en snelle conclusies. 
De drieslag die Boekhout aanbeveelt, bestaat uit: Ontdekken, Begrijpen, Toepassen.


In de eerste fase ‘kauwt’ de lezer op de tekst. Lezen, herlezen, het verband van de tekst nagaan, parallelteksten opzoeken, vragen stellen aan de tekst. Vooral deze fase is van enorm belang. Nadenken over de tekst, weer andere vragen aan de tekst stellen, schema’s van verbanden maken.


In de tweede fase gaat het om het wikken en wegen wat de juiste uitleg van een tekst zou kunnen zijn. Het gaat niet om de vraag wat ‘ik’ vind dat er staat, maar om de vraag ‘wat heeft de tekst mij te zeggen’.


Daarmee komen we toe aan het derde sleutelbegrip: hoe pas ik de tekst toe in mijn dagelijks leven.


Het boek Ruth staat centraal. Steeds bespreekt Boekhout delen van dit Bijbelboek om zijn methode praktisch toe te lichten. 

Verantwoord Bijbelgebruik wordt afgesloten met een knap overzicht van belangrijke Bijbelse kernbegrippen, een leesrooster en een aantal heel duidelijke kaarten.

Al met al is dit een heel gestructureerd, helder en sympathiek geschreven boek. Didactisch bezien is het een uitstekend boek. Tal van vragen en opdrachten helpen de Bijbellezer op weg. Daarbij is een heel sterk punt dat Boekhout uitgaat van de Bijbeltekst. De Bijbel aanpassen aan de tijdgeest en daarmee de boodschap relevant maken voor de moderne mens is niet de goede weg. Tegelijk echter is Boekhout wars van Biblicisme, waarmee de tekst tot een keurslijf wordt. Zijn veelzijdige benadering van de tekst waarborgt een verantwoorde exegese van de tekst.  In de woorden van de auteur:


“Het gaat er niet om … dat wij een eigen reconstructie maken van de ideeën van de Bijbelauteurs. Het gaat ons er juist om dat de geïnspireerde boodschap zoals die in de geschriften staat bij ons wat uitwerkt. Elk Bijbelboek heeft een boodschap. Elke zin en elk woord in elk Bijbelboek draagt bij aan deze boodschap… Het is onze taak als lezers die boodschap te ontdekken” (blz. 114).


Deze methode is ontzettend intensief en tijdrovend. Maar als men zich de methode eigen weet te maken, verrijkt men zijn leven met een schat aan nieuwe inzichten

Deze uitstekende gids kan ik van harte aanbevelen, zowel bij geschoolde dan wel ongeschoolde Bijbellezers.


John Boekhout is docent aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Veenendaal/Ede, geeft workshops en traint predikanten in Afrika.


ISBN: 9789058816757 | Paperback | 368 pagina's | Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, Amsterdam | 5e druk, 2017.

© Henk Hofman, 19 mei 2017

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER