Non-fictie

Dick de Vos & Luc de Meersman

Vogelzang van Nederland
inclusief CD met 100 vogelgeluiden
Dick de Vos & Luc de Meersman


Het moge duidelijk zijn, dit boek gaat over het gezang van vogels. Maar het is niet zomaar 'een leuk boekje' waarin vogels besproken worden met een CD erbij waarop je ze kunt horen, het boek is een zeer gedegen verslaglegging van vogelgeluiden.


In deel 1 worden een aantal algemene aspecten van vogelzang besproken en worden een aantal zaken  zoals de gebruikte systematiek, woordenschat en sonogrammen.
Hierin staat o.a. waarom en wanneer en hoe vogels zingen. Wat voor invloed heeft licht, weer en wind. De zangpost en zangvlucht wordt besproken;  de ene vogelsoort zit graag op dezelfde plek om hun zang te laten horen, andere vogels juist niet. Een merel zit graag hoog bijv. in een top van een boom of op de nok van een dak, een zwartkop zit liever op 2 tot 4 meter hoogte. Sommige vogels zingen vliegend zoals de veldleeuwerik. Ook wordt in dit deel uitgelegd hoe je de sonogrammen kunt 'lezen'.


In deel 2 staan een reeks sleutels als hulpmiddel bij de determinatie van een vogelgeluid.
De zangsleutels zijn verdeeld in drie hoofdgroepen.
Hoofdgroep I Roep en roepvariaties, waarbij uitgelegd wordt wat verstaan wordt onder het begrip roep.
Hoofdgroep II Strofenzang
Hoofdgroep III Continuzang.
En deze hoofdgroepen worden weer onderverdeeld in deelsleutels waarbij duidelijk uitgelegd wordt wat er bedoeld wordt met bijv. deelsleutel 3.1 brabbel- en kwetterzang. Niet echt eenvoudig allemaal maar na goed en geconcentreerd lezen is de indeling duidelijk.


Deel 3 geeft van elk vogelsoort een zangbeschrijving en biedt aanvullende informatie zoals: waar zit de vogel tijdens het zingen, wanneer zingt hij, en in welke biotoop?
Verspreid over twee pagina's staat linksboven het nummer waar het vogelgeluid op de cd te horen is. Bijv. de merel is nr 69. Daarnaast staat de Nederlandse en wetenschappelijke naam van de vogel en de jaarcyclus die aangeeft in welke weken van het jaar de vogel te horen is.
Daaronder wordt een foto van de betreffende vogel getoond en de roep van de vogel beschreven, gevolgd door de zang, het gedrag, waar en wanneer de vogel voorkomt en met welke vogel ze eventueel verward kunnen worden. Bijv het gezang de merel kan eventueel verward worden met het geluid van de zanglijster, grote lijster, zwartkop en tuinfluiter.
Helemaal onderaan staat een sonogram en een dagcyclus waarop staat aangegeven op welke uren de vogel te horen is.
Erg interessant allemaal en bijzonder en helder beschreven.


Deel 4 bestaat uit diverse tabellen zoals vogels per biotoop, jaarkalender van zangactiviteit, zangactiviteit per etmaal. Ook staat een toelichting bij de geluidsopnames achterin het boek. Bijvoorbeeld bij de merel staat: Tracknr 69, Soort: Merel. Duur 1.43 min. Opmerking: Diverse onrust- en alarmroepen. 0,04 tjengen. 0,15 vluchtroep. 0,18 luchtalarm. 0, 25 zang van meerdere merels. 1,14 fluisterzang.
Daarna volgen nog enkele nuttige internet adressen en de Index.


De cd is een mooie aanvulling op de zangbeschrijvingen en maakt dat je de beschreven geluiden al snel herkent.
Al met al een bijzonder compleet boek dat voor elke echte vogelaar een welkome aanvulling zal zijn.


ISBN 9789050113748 paperback met flappen 175 pagina's, met cd, Uitgeverij KNNV mei 2012
(Vogelzang van Nederland is een herziene versie van het succesvolle Wat zingt daar? en maakt deel uit van het programma Vogels van Nederland.)

© Dettie, 5 juli 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER