Non-fictie

Elly Singer en Dorian de Haan

non-fictieKijken, kijken, kijken


Een boek over samenspelen, botsen en verzoenen bij jonge kinderen.
In het voorwoord wordt verteld hoe de inhoud van dit boek gebaseerd is op tien jaar observatieonderzoek in peuterspeelzalen en kinderdag verblijven. Het gaat niet alleen om Nederlandse kinderen, er zijn ook andere etnische achtergronden, zoals Antilliaanse en Marokkaanse. Het boek wil een leidraad zijn voor kinderleidsters, vooral wat betreft het omgaan met kleine conflicten.
Dat wordt afgezet tegen een achtergrond van pedagogische ideeën, waarbij er een samenwerking is met het Deutsche Jugend Institut, de University of Jyvaskyla en de Victoria University of Wellington in Nieuw Zeeland. Ook in het voorwoord staat een korte verantwoording over hoe het onderzoek opgezet is, en wie tot de doelgroep behoren. Dat zijn natuurlijk de leidsters van kindercentra, maar daarnaast voor iedereen die geïnteresseerd is de belevingswereld van jonge kinderen.
Dan volgen er zes delen die weer onderverdeeld worden in hoofdstukken. Ik noem de delen even, om een idee te geven: 'samen' ''nieuwelingen' botsingen' 'leermomenten' 'de leidsters' 'diversiteit'.


Het boek heet 'kijken, kijken, kijken', en dat is niet voor niets: In dit boek staan de resultaten van tien jaar kijken naar hoe twee- en driejarigen met elkaar omgaan. Tien jaar lang kijken naar kinderen, die als een kluwen voor je ogen krioelen. Door gebruik te maken van video is het mogelijk gebleken om patronen te ontdekken: hoe kinderen samenspelen, in conflict raken en zich weer verzoenen.
Aan de hand van situaties uit het onderzoek wordt per thema duidelijk beschreven hoe de wereld van kleine kinderen veel complexer blijkt dan je zou veronderstellen.
Duidelijk vooral is dat door dit boek te lezen je inzicht krijgt in het kind, en met de geboden pedagogische handvatten kan je er op in spelen. Het boek is erg duidelijk opgezet. Duidelijke taal, geen overbodig gebruik van moeilijke woorden. Er wordt indien nodig verwezen naar de onderzoeken, die je achter in het boek terug kunt vinden, mocht je geïnteresseerd zijn. Heel prettig: daar staat ook een index, die ingedeeld is op interesse: kinderen, leidsters of ouders. En regels zijn met behulp van deze lijst ook makkelijk terug te vinden.
Mooie vormgeving ook, er is gewerkt met kleuren, en er staan fotootjes ter illustratie in. Het is geenszins een saai studieboek geworden, maar een levendig ogend boek dat de lezer met een duidelijke indeling precies brengt waar je zijn moet.


ISBN 90 6665 709 X Hardcover 195 pagina's | SWP | januari 2006

© Marjo, december 2008

Lees de reacties op het forum, klik hier