Non-fictie

Adrian Goldsworthy

Pax Romana
Oorlog en Vrede in de Romeinse Tijd
Adrian Goldsworthy

In dit boek onderzoekt Adrian Goldsworthy hoe de Romeinen hun uitdijende rijk bijeen hielden en bestuurden. Op het hoogtepunt van hun macht beheersten de Romeinen het hele gebied rondom de Middellandse Zee. Dit wereldrijk heeft ook nog eens bijna 1000 jaar bestaan.


Dat was en is een unieke prestatie. Maar er lag geen vooropgezet plan ten grondslag aan dit rijk. Rome groeide tegen de verdrukking in en na elke gewonnen oorlog was het grondgebied weer uitgebreid. De Romeinen streefden naar natuurlijke grenzen, zoals rivieren, woestijnen en bergketens, omdat het rijk anders onverdedigbaar zou zijn. De befaamde muur van Hadrianus in Engeland was bij gebrek aan een natuurlijke grens pure noodzaak. Een kunstmatige grens vergde de bouw van muren, torens, forten en de inzet van veel troepen. In verhouding tot een natuurlijke grens vergde het dus een veel grotere investering aan geld en mankracht. In Europa vormden de Rijn en de Donau (de zogenaamde Limes) een prima afbakening tussen Germaans en Romeins territorium.


Binnen het rijk werd een uitgekiend wegenstelsel aangelegd, zodat diplomaten, militairen en kooplieden zich gemakkelijk konden verplaatsen. Het Romeinse Rijk werd een smeltkroes van volken, culturen en religies. Het algemene beleid van de Romeinse heersers was dat elke minderheidsgroep met rust werd gelaten mits het Romeinse gezag zonder mankeren geaccepteerd werd. De Romeinen regeerden met harde hand en maakten korte metten met binnenlandse onrust of agressie van buitenaf.


Augustus (27 v. Chr-14 na Chr.) was de eerste keizer. Hij was tevens de laatste en grootste veroveraar uit de geschiedenis van Rome. Onder zijn heerschappij kwam de grondvorm van het rijk tot stand.
Het Rijk bracht rust, orde, vrede en een zekere welvaart. Dat verstaan we onder de term Pax Romana. Aan de andere kant, zeker gezien vanuit hedendaags perspectief, bleef de levensverwachting onthutsend laag, was de kindersterfte hoog, leefden velen in armoede, was hongersnood bij een tegenvallende oogst onvermijdelijk en decimeerden epidemieën de bevolking. Slavernij was een geaccepteerd en normaal verschijnsel. Voor de meeste mensen was het leven hard. Wie arm of ziek was, was op zichzelf aangewezen en op hulp van familie.


In deel I van dit boek beschrijft Goldsworthy de opkomst van Rome tot aan Julius Caesar. Deel II beschrijft het leven onder de keizers.
Goldsworthy gaat in op het bestuur van het rijk, handel en verkeer, de inrichting van de belastingdienst, het leger en de oorlogvoering, het dagelijks leven van burgers, vrijen en slaven.


Er zijn twee fotokaternen opgenomen. Een deel van de foto’s is in kleur. Mooie foto’s met een prima onderschrift, zodat de katernen een grote toegevoegde waarde geven aan dit boek.
Het boek is voorzien van een verklarende woordenlijst, een notenapparaat, bronnenopgave en register. Het is dus een boek dat aan de wetenschappelijke standaard voldoet. Door de wijze waarop de schrijver zijn stof rangschikt zijn er echter een enkele keer overlappingen en herhalingen in de tekst.


Goldsworthy is een kundig schrijver en een specialist in de Romeinse geschiedenis. Eerder schreef hij boeken over De val van Rome; Cleopatra; het Romeinse leger; Caesar en Augustus.


Dit is een prima boek voor de vele geïnteresseerde lezers van boeken over de antieke geschiedenis.


ISBN: 9789401909921 | Paperback | 512 pagina's | Uitgever Omniboek | april 2017

© Henk Hofman, 6 september 2017

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER