Non-fictie

Stephen Little

Zie ook de recensie over het boek Moderne en Hedendaagse kunst begrijpen

 

Kunst begrijpen (nieuwe editie)
Inzicht krijgen in de belangrijkste kunststromingen
Stephen Little


Dit boek beslaat de periode van de 16de eeuw (Renaissance) tot de 21e eeuw (het Postmodernisme).


In de Inleiding wordt wat bescheiden opgemerkt dat het boek ‘geen uitputtende opsomming van alle stromingen’ bevat. In feite is het boek echter verrassend compleet. Het is bovendien in een handzaam formaat uitgegeven. Het past in een jaszak of handtas. Bij een bezoek aan een museum kan de kunstminnende bezoeker het boek ter plekke raadplegen.


De doelstelling is om een gids over kunstgeschiedenis te verschaffen, die de gebruiker in kort bestek kennis over kunst verschaft. Die kennis maakt het mogelijk om meer plezier aan kunst te beleven. Daarin is deze gids wat mij betreft met vlag en wimpel geslaagd. Er is veel zorg besteed aan de compositie van dit boek, de helderheid van de tekst en de kwaliteit van de reproducties.


Voor elk onderwerp zijn twee bladzijden uitgetrokken. Eerst worden in een paar zinnen de hoofdkenmerken besproken. Daarna worden de belangrijkste kunstenaars van de besproken stroming opgesomd. Vervolgens typeren sleutelwoorden de stroming. Daarna volgt een wat uitgebreidere bespreking van het thema dat aan de orde is. Twee kunstwerken met korte toelichting illustreren de tekst.
De afronding bestaat uit een lijst met andere werken, een verwijzing naar verwante stromingen en een lijst met stromingen die niet sporen met het besproken thema. Dit alles is op slechts twee bladzijden bijeengebracht! En het voldoet! Dat heeft ook alles te maken met het trefzekere taalgebruik van Stephen Little. Het is heel knap hoe hij in enkele zinnen veel weet weer te geven.


Een voorbeeld.
Het kenmerkende van rococo is de luchtige en elegante voorstelling. Schilders die tot het Rococo worden gerekend zijn: Boucher, Fragonard, Tiepolo en Watteau. Sleutelwoorden zijn: decoratief, speels, prikkelend, sierlijk, aristocratisch. Verwante stromingen: barok, allegorisme, oriëntalisme. Niet verwante stromingen: academisme, impressionisme, neoclassicisme, postmodernisme.


Een tweede voorbeeld.
Het surrealisme houdt zich bezig met het onderbewuste, zonder tussenkomst van rationele, morele of ethische oordelen. Surrealistische schilders: Hans Arp, Salvador Dali, Paul Klee, André Masson, Joan Miró. Sleutelwoorden: het onderbewuste, irrationeel, dromen, automatisme, destructie, erotiek. Verwante stromingen: dadaïsme, primitivisme, futurisme. Niet-verwante stromingen: expressionisme, abstract-expressionisme, renaissance, barok, rococo, academisme, neoclassicisme.


Aan het eind van het boek is een Lijst van Kunstenaars opgenomen, een Lijst met Begrippen, een Chronologie van Stromingen en een Lijst van te bezoeken Musea.
De uitgever heeft een compliment dubbel en dwars verdiend met deze uitgave. De prijs van de gids is ook nog eens heel schappelijk gehouden.


Stephen Little is kunstfilosoof en schrijft regelmatig voor kunstbladen. De hoofdstukken 57-60 zijn geschreven door historicus Harry Seymour. De uitstekende vertaling is van Carlo Gremmen.


Uit alles blijkt dat deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld. Van harte aanbevolen!


ISBN 9789089988195 | Paperback | Uitgeverij Librero | Omvang 168 blz. | 2021

© Henk Hofman, 16 augustus 2021

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER