Non-fictie

Jan Marijnissen

http://www.janmarijnissen.nl

 

Kijk op deze tijd
Jan  Marijnissen


Politici worden geacht antwoorden te geven. Maar om zinnige antwoorden te geven zul je toch eerst vragen moeten stellen, en wel aan mensen die het beter weten dan jij. Met die gedachte als uitgangspunt ging Jan Marijnissen de afgelopen jaren op pad om een aantal gezaghebbende mensen op het gebied van de wetenschap, de economie, de internationale politiek, de psychologie, de volksgezondheid en de journalistiek te ondervragen. Het leverde een reeks bijzondere gesprekken op met oa historicus Maarten van Rossem, filosoof Hans Achterhuis, econoom Arnold Heertje, socioloog Jan Douwe van der Ploeg, pedagoog Mischa de Winter, wetenschapper Robert Dijkgraaf, forensisch psycholoog Corine de Ruiter en psychiater Witte Hoogendijk.


De gesprekken hebben, zo staat voor in het boekje, geen overkoepelend thema, anders dan dat het vragen zijn die Marijnissen al heel lang bezig houden. Mij viel al lezend op dat de thema’s neonliberalisering en individualisering van de samenleving toch wel als een rode draad door een groot deel van de interviews heen lopen, maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten natuurlijk, want die onderwerpen vallen ongetwijfeld onder de zaken die Marijnissen de afgelopen jaren bezig hielden.
De interviews verschenen de afgelopen jaren in  “De Tribune”, het blad van de SP, en zijn dus nu in boekvorm gebundeld. Klein puntje van kritiek is dat er geen data bij de interviews vermeld staan. De gesprekken hebben in vier jaar tijd plaats gevonden, en met name bij actuele onderwerpen zoals de economie, Griekenland, de schuldencrisis, en de problemen in Europa, maakt het nogal wat uit of het gesprek aan het begin of aan het einde  van die vier jaar plaats vond. De internationale en economische gebeurtenissen volgden elkaar nogal snel op de afgelopen jaren. Zo ook het aantal kabinetten en regeerakkoorden wat wij in dat tijdsbestek hadden. Een kleine tijdsduiding was fijn geweest.


Marijnissen heeft een goede hand van kiezen. De geïnterviewden zijn stuk voor stuk interessant, bekwaam in hun vakgebied, en hebben een boeiend verhaal of uitgesproken mening.  Het zijn bijna zonder uitzondering mensen die weliswaar niet allemaal politiek verwant zijn maar wel de zienswijze van Marijnissen op de individualisering en de neoliberale samenleving onderstrepen. Ik kan me deze keuze voorstellen omdat het in oorsprong voor de lezers van het SP blad bedoeld is, maar voor het boek zou het misschien ook wel spannend geweest zijn als er één of meer politieke tegenstanders aan het woord zouden zijn gekomen. Mensen als Mark Rutte, Arend Jan Boekestijn, of Frits  Bolkestein, om er maar eens een paar te noemen. Of iemand van de PVV. Maar laat ik het boek vooral niet te kort doen. Marijnissen wordt zeker niet naar de mond gepraat, en lezers van een boek van Jan Marijnissen zijn naar alle waarschijnlijkheid ook lezers die keuze van zijn gesprekspartners zullen waarderen. Ik heb het in ieder gevalt met veel plezier gelezen, en meerdere interviews zelfs hérlezen, omdat de betrokkenen echt hele zinnige dingen zeiden, waar ik later op de dag nog over na liep te denken. De gesprekken zijn stuk voor stuk boeiend en informatief, en de toon is prettig. Marijnissen is een goed geïnformeerde gesprekpartner, die oprechte interesse heeft in de mening en visie van degene die hij interviewt.


ISBN 978 90 468 14482 Paperback 270 pagina's Uitgeverij Nieuw Amsterdam 23 januari 2012

© Willeke, 23 januari 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER