Baby- en peuterboeken 0-3 jaar

Christina Goodings & Emily Bolam

Mijn kleuterbijbel
tekst: Christina Goodings
illustraties Emily Bolam


Een boekje vol bijbelverhalen dat natuurlijk begint met het verhaal over de schepping en Adam en Eva in het paradijs. Na het eten van de verboden appel worden zij daar weggejaagd.

'Jullie mogen niet langer in het paradijs wonen,' zei God. 'En buiten deze tuin zullen jullie het moeilijk krijgen.' Het allerergste was wel, dat God en de mensen niet langer vrienden waren.

Dan krijgen we het verhaal over de ark van Noach, het lijkt zoals het nu gepresenteerd wordt een rechtstreeks gevolg van de daad van Adam en Eva. Wat het in principe ook is maar in het boekje lijkt het alsof het bijna onmiddellijk, bijvoorbeeld een jaar later, op de daad van Adam en Eva volgt, wat niet zo is. Ook het verhaaltje is, als je het goed bekijkt, eigenlijk wel keihard:

Noah en de grote overstroming

De mensen waren slecht en gemeen. Alleen Noach was een goed mens.
"Ik wil dat je een grote boot bouwt, een ark', zei God tegen Noach. 'Neem je familie mee aan boord, en twee dieren van elk soort. Er komt een grote overstroming.'
Noach deed wat God vroeg. En het begon heel hard te regenen.
Het enige wat nog op het donkere water dreef, was de ark.
Na heel veel dagen stopte de regen eindelijk.
Langzaam zakte het water weg.
'Kom maar naar buiten,' zei God tegen Noach.
'Het is tijd om opnieuw te beginnen.'
'Kijk dat is de regenboog. Het is een teken van wat ik beloof: er zal nooit meer zo'n grote overstroming zijn.'


Wat hier in feite staat is dat God bewust de boel maar onder water laat lopen en alleen Noach en zijn familie redt en alle dieren. Zoals het hier gepresenteerd wordt mogen alle mensen verder verdrinken. Dit getuigt niet van een liefdevolle God. Hoe zal dat bij kinderen overkomen? Of zullen ze het alleen een mooi verhaaltje, zoals een sprookje, vinden? vroeg ik me af.
Daarna volgen de verhalen over Mozes, aanvankelijk in zijn rieten mandje, en later als leider van de Israëlieten, die hij via de Rode Zee naar Kanaän brengt, waar ze zich vestigen in de Sanaï woestijn. Daar leven ze volgens de regels die God aan Mozes gegeven heeft. Via Jozua die Jericho verovert en Samuel naar het verhaal over David en de reus Goliat en daarna verder naar de tempel die David liet bouwen in Jeruzalem waar de regels die God aan Mozes had gegeven bewaard worden. Uiteindelijk belanden we bij de geboorte van Jezus in Jeruzalem en zijn verdere leven tot zijn dood aan het kruis en verrijzenis aan toe.
Jezus predikte liefde en vroeg om vertrouwen, hij vraagt iedereen om Gods wil te doen. Hij zal voor iedereen zorgen.

Op zich is het boekje mooi maar vooral het begin, met alle lastig uit te spreken plaatsnamen, lijkt mij voor een kind van vier best moeilijk. Ook de geschiedenis van de Israëlieten voor de geboorte van Jezus is denkelijk nog te moeilijk. Na de geboorte van Jezus lijkt de tekst zich ook meer te richten op jonge kinderen, ook al is het eerste gedeelte dat natuurlijk ook. Maar na de geboorte van Jezus wordt de taal eenvoudiger en zijn de verhalen beter te begrijpen. De verhalen over de wonderen die Jezus verricht blijven natuurlijk mooi en bijzonder.
Het verraad van Judas wordt niet expliciet vreselijk gebracht. Ook de dood van Jezus niet. De verrijzenis en afscheid van Jezus (hemelvaart) zijn daarentegen heel vrolijk verteld.

In het zacht aanvoelende boekje staat op elke twee pagina's een afbeelding, de ene keer links met rechts de tekst en de andere keer rechts met links de tekst. De tekeningen zijn zeer kindgericht, mooi verzorgd, modern, vrolijk, kleurrijk en duidelijk.
De belangrijkste verhalen uit de Bijbel zijn opgenomen, vanaf de schepping tot Jezus' opstanding.
De tekst is in mijn ogen toch nog wel vrij moeilijk, zeker als het boekje zelfs voor kinderen vanaf 2 jaar is zoals bij sommige boekensites vermeld staat. 


ISBN 9789026605918 Zacht aanvoelende cover Gebonden 96 pagina's Afmeting 18x177x133 mm Callenbach | augustus 2012
Leeftijd vanaf 2-4 jaar (niet duidelijk aangegeven) vertaald door Nelleke Scherpbier

© Dettie, 9 september 2012

Lees de reacties op het foum en/of reageer, klik HIER