Jodi Picoult

www.jodipicoult.com

Zie ook de recensie op Leestafel over de thriller van Jodi Picoult

 

Een tweede pad
Jodi Picoult


Ooit wilde Dawn egyptoloog worden. Ze was ook goed op weg tot het noodlot toesloeg. Ze werd teruggeroepen uit Egypte waar ze bij een opgraving aan het werk was, en keerde nooit meer terug.
Behalve haar carrière liet ze ook een geliefde achter.
Maar eenmaal terug in Boston ontmoet ze de man met wie ze een dochter krijgt. Meret is nu veertien jaar. Ook begint ze aan een nieuwe carrière. Ze is een succesvolle rouwdoela: ze helpt mensen hun dood rustig te aanvaarden. In die laatste dagen doet ze alles voor degene wiens laatste dagen geteld zijn. Bijna alles dan.


Als het verhaal begint bevindt ze zich in een vliegtuig dat op het punt staat om te crashen. In haar - naar ze aanneemt - laatste momenten verbaast ze zichzelf: ze denkt niet aan haar man Brian, of haar dochter. Ze denkt aan Wyatt, de man met wie ze in Egypte was.


Ze is een van de overlevenden en begint een onderzoek naar dat eerdere leven. Waarom ze weg gegaan is weet ze natuurlijk wel, maar waarom is ze nooit teruggekeerd? Heeft ze er goed aan gedaan haar droom op te geven?
Het wordt een moeilijke keuze: moet ze op het pad blijven dat ze nu volgt? Of het tweede pad nemen dat ze eerder had gekozen?


Brian is docent kwantummechanica aan de universiteit van Harvard en in die hoedanigheid houdt hij zich bezig met kwantumtheorieën en parallelle universums.


‘Op dit moment maken we deel uit van diverse tijdlijnen, waar verschillende versies van onszelf verschillende situaties waarnemen.’
’We zitten dan in een parallel universum.’ zei ik.
‘Inderdaad. Ik gebruikte het woord ‘tijdlijn’, maar je zou ook ‘universum’ kunnen zeggen. (_)
‘Ooit zeggen ze over jou dat je een geniale wetenschapper was.’ Ik aarzelde. ‘Of misschien doen ze dat al, in een andere tijdlijn.’
‘Precies. Alles wat kàn gebeuren, gebeurt ook – in een ander leven.’


In haar eerdere leven was Dawn bezig met een onderzoek naar het Boek van de Twee Wegen, een sarcofaagtekst die in Midden-Egypte in een paar doodskisten zijn aangetroffen, meestal op de bodem van de kist. Ook in Egypte dacht men anders over tijd:


‘Deze kon lineair en eeuwigdurend zijn, net als Osiris (god van het Hiernamaals). Maar de tijd kon ook cyclisch zijn en gepaard gaan met dagelijkse reïncarnaties, zoals Ra (de zonnegod) . Deze twee visies sloten elkaar niet uit. Voor een ‘goede’ dood had je beide nodig.‘


Samen met Wyatt stuitte ze In het graf van Djehutihotep II op een vrijwel intact gebleven Boek van de Twee wegen, maar zoals gezegd moest ze haar onderzoek onderbreken.
Na de crash komt ze voor de keuze te staan: haar man en dochter verlaten?  Op zoek gaan naar Wyatt, van wie ze weet dat hij nog steeds in Egypte zit?


Picoult trekt een parallel tussen het Oude Egypte en de kwantumtheorie, binnen een romantisch verhaal. Het wordt op een heel begrijpelijke manier uitgelegd met meer over Egypte dan over de natuurkunde zoals we die nu kunnen kennen.
Ook spelen er nog andere dingen: het huwelijk met Brian, het minderwaardigheidscomplex van dochter Meret, die erg slim is, en het werk van Dawn als doela. Een boek om je aandacht bij te houden. Picoult wisselt de tijdlijn steeds, en het is nogal een dik boek.
Als je het niet helemaal kon volgen, lees je het toch nog een keer! Absoluut geen straf!


ISBN  9789044361124 | paperback | 496 pagina's | Uitgeverij House of the Books | mei 2021
Vertaald uit het Engels door Clarine Smeets

© Marjo, 21 augustus  2021

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

altHet verdwenen meisje
Jodi Picoult


Delia  heeft op vierjarige leeftijd haar moeder verloren, en wordt sindsdien door haar vader opgevoed. Ze heeft twee jeugdvrienden, Eric en Fitz. Met Eric heeft ze een relatie gekregen en samen met hem heeft ze een dochtertje. Ze zijn (nog) niet getrouwd, omdat Eric alcoholist is.
Delia werkt met haar hond samen met de politie: ze spoort verdwenen kinderen op.
Als ze vreemde dromen heeft, gaat Fitz, die journalist is, op zoek naar de betekenis en hij ontdekt dat haar moeder helemaal niet dood is. De bodem wordt onder haar bestaan uit geslagen: haar vader heeft haar meegenomen en is met haar naar een andere staat (in Amerika) verhuisd.
Als Delia op zoek gaat naar de waarheid ontdekt ze dat haar moeder nog leeft; dat ze eigenlijk Bethany heet. De zaak gaat aan het rollen: haar vader wordt aangeklaagd voor ontvoering, en Delia vraagt Eric, die advocaat is, hem te verdedigen.
Een vriend als advocaat, en de ander een journalist, dat heeft vervelende implicaties wat betreft de rechtzaak. Als Delia bij haar vader in de buurt wil zijn, komt er ook nog magie aan te pas: ze ontmoet een Indiaanse vrouw.


Het is een verhaal over een driehoeksverhouding met zeer veel extra thematiek: kidnapping, alcoholisme, gevangenisleven en kindermisbruik.
Als je op ongeveer twee derde  van het boek bent, begint de aandacht te verslappen: al die verhaallijnen die niet ter zake doen, er had flink geschrapt kunnen worden. En de ontknoping is niet zo verrassend.
Het enige dat enigszins bijdraagt aan het vasthouden van de spanningsboog is het feit dat de verteller per hoofdstuk wisselt: de vader, de dochter, de moeder, de journalist en de advocaat komen allemaal aan bod. Zo is het makkelijk om bepaalde stukken over te slaan. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest!


ISBN 9789044326642  | paperback |415 pagina's | House of Books |april 2010
Vertaald uit het Engels door Harry Naus

© Marjo, 5 juli  2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

De kleine getuige


In Amerika verscheen dit boek in 2002, in Nederland pas in 2007. Jodi Picoult schreef 14 romans, vaak gebaseerd op waargebeurde onderwerpen. Slechts een aantal van haar boeken werden vertaald in het Nederlands.


Nina Frost leidt een bijna perfect leventje. Ze is getrouwd met een knappe man, Caleb, die een goedlopend eigen bedrijf heeft. Ze wonen in een klein stadje in Maine en hebben een 5-jarig zoontje, Nathaniel. Nina is al jaren hulpofficier van justitie, gespecialiseerd in verkrachting en seksueel misbruik, en weet daardoor precies hoe processen kunnen verlopen. Zeker wanneer kinderen moeten getuigen. Meestal lukt het dan niet om de misdadiger veroordeeld te krijgen.
Op een dag stopt Nathaniel met praten. Hij is duidelijk getraumatiseerd, maar waardoor? Ze raadpleegt een kinderpsychologe en ontdekt dat haar 5-jarige zoon Nathaniel seksueel is misbruikt. Ze rust niet voordat ze uitgevonden heeft wie de dader is. Nathaniel leert communiceren door middel van handgebaren en probeert op deze wijze duidelijk te maken wie de dader is. Door een misverstand wordt in eerste instantie zijn vader verdacht. Nina geeft Caleb aan bij de politie.
Na verloop van tijd krijgt Nathaniel zijn stem terug en fluistert in het oor van Nina’s jeugdvriend Patrick, de naam van de verkrachter. Dit blijkt een pater te zijn.
Nu het haar eigen kind betreft is Nina niet meer in staat afstand te nemen. Ze wil haar kind de gang naar de rechtbank besparen en bedenkt overhaast een plan om recht te eisen voor haar zoon, ongeacht de consequenties, ongeacht het offer dat ze moet brengen. Ze schiet de misbruiker in de rechtbank dood en doet voorkomen alsof ze op dat moment ontoerekeningsvatbaar was. Het geheel is op video gezet door een terplekke aanwezige cameraploeg.
Haar man is woedend. Het is niet zeker dat ze vrijgesproken zal worden en dat zou voor Nathaniel rampzalig zijn. Hij heeft zijn moeder nodig. Zonder zijn moeder lukt het hem niet om te praten.
Nina is ervan overtuigd dat ze vrijgesproken zal worden als ze maar volhardt in haar vlaag van verstandverbijstering. Dan blijkt dat Patrick de naam verkeerd heeft verstaan en dat ze de verkeerde pater heeft neergeschoten. Nina stort helemaal in. De echte dader sterft voordat hij gearresteerd kan worden.
Tijdens het proces wordt er door de advocaten gestreden om hun gelijk te halen. Nina voert haar eigen slotbetoog. Doordat de jury verdeeld is kan er geen unanieme beslissing worden genomen. In overleg met Nina legt ze haar lot in handen van de rechter. Hij zal een uitspraak moeten doen op basis van de geldende wetten en met een videoband waarop te zien is dat Nina de pater doodschiet.
Dit boek blijft spannend en verrassend tot de laatste bladzijde. Lukt het Nina om vrij te komen?


Het boek verwoordt de nachtmerrie van iedere moeder. Nina’s motivatie komt voort uit het verlangen haar zoon veiligheid te bieden, gelukkig te maken en uit de buurt van gevaren te houden.


Paperback / 384 pagina’s / Uitgever: the house of books / isbn: 978 90 443 1920 0 Vertaling: Joke Meijer / Oorspronkelijke titel: Perfect Match / Het boek bevat vragen voor leesclubs

© Wandelaartje, oktober 2007

Reageren? Klik hier!