Boekenarchief T-U-V

Elizabeth Taylor

Angel
Elizabeth Taylor


In dit boek maken we kennis met de ongrijpbare Angelica Deverell ofwel Angel. Zij vindt zichzelf volmaakt en kijkt met welwillende genegenheid naar haar medemens. Op weg naar school vertelt ze allemaal gefingeerde verhalen aan twee schoolgenoten, met wie zij dagelijks oploopt, over Paradise House, waar haar tante Lottie als kamenierster werkt. Het ene verhaal is nog onwaarschijnlijker dan het andere. Ze vertelt zelfs dat ze daar regelmatig komt en dat ze het later zal erven, haar moeder is helaas beneden haar stand getrouwd en daardoor onterfd. Kortom, Angel stapelt de ene leugen op de andere.  Dat ze in werkelijkheid in een klein huisje boven haar moeders kruidenierswinkeltje in een troosteloos dorpje woont, vergeet ze liever. Dagelijks duikt ze in haar gefingeerde wereldje waar zij de hoofdrol in speelt.


Maar haar moeder komt achter alle verzinsels en is woedend. Natuurlijk trekt Angel zich ook daar niets van aan. Haar moeder is niet van haar niveau. Ze is zelfs verontwaardigd dat moeder het waagt om boos te worden. Hoe durft ze!
Angel weet inmiddels precies wat ze wil, ze zal niet meer naar school gaan, zij zal romanschrijfster worden. Een succesvol romanschrijfster uiteraard. En dat wordt ze ook. Ze heeft het geluk dat haar uitgever Theo Gilbright van uitgeverij Gilbright & Brace dwars door haar arrogantie heen kijkt en in haar het eenzame meisje ziet wat ze in werkelijkheid ook is. Het lijkt wel of ze dat voelt want verrassend genoeg is Theo een van de weinige mensen tegen wie Angel nooit liegt.


Mevrouw van Paradise House vindt het echter een onsmakelijk boek maar kan tante Lottie niet verantwoordelijk stellen voor haar familieleden... zoals ze tante Lottie minzaam meedeelt.  Tante Lottie voelt zich echter zwaar vernederd door haar nichtje nu zelfs de bedienden achter haar rug gniffelen. 'Neem dan ontslag' is de koele reactie van Angel.

Wat de zestienjarige Angel niet weet is dat ze haar succes te danken heeft aan haar ongebreidelde, romantische en vooral onrealistische en buitensporige fantasie. - In feite schrijft ze een soort veredelde kasteelromans. - Ze kan dan ook totaal geen kritiek verdragen, want haar werk is superieur. Zij denkt dat ze gewaardeerd wordt door haar hoogstaande literaire kwaliteiten, maar helaas is dat niet zo.


'Eenvoudige mensen waren gefascineerd door de kracht van haar romantiek; intellectuelen waren verrukt over haar absurde situaties; haar felle verontwaardiging als ze tijdelijk in woede ontstak en van haar plot afdwaalde in beschuldigingen en onbenulligheden, leidde bij sommige lezers tot plechtige instemming en bij anderen tot een hevige lachbui.' [...] 'Ze schreef met onnozelheid en verbeelding.'


Maar Angel schrijft zich wel schatrijk. Ze verhuist met haar moeder naar een groot huis in een andere plaats, ze heeft een aantal bediendes. Kortom, ze heeft zich losgeweekt van het armoedige bestaan en haar dromen werkelijkheid gemaakt. Zoals ze overigens zelf niet anders verwacht had.


En dan komt Lord Norley op bezoek met twee weekendgasten, het zijn een boer en zus genaamd Miss Nora Howe-Nevinson en Mr. Esmé Howe-Nevinson. Hiermee wordt het leven van Angel totaal omgegooid. Nora aanbidt Angel, de beroemde schrijfster. Maar Esmé is nog meer met zichzelf ingenomen dan Angel en het onvoorstelbare gebeurt, Angel raakt gefascineerd door deze Esmé. Ze wordt verliefd. En als Angel eenmaal iets wil hebben, zal ze het krijgen ook. Zelfs Paradise House...


De schrijfster heeft met Angel een bijzonder en boeiend personage in leven geroepen. Het knappe is dat het zelfingenomen karakter van Angel consequent in alle details doorgevoerd wordt. De koele, emotieloze reacties van Angel kunnen alleen maar op deze manier en alleen door haar gezegd worden. Toch stoor je je niet aan Angel want dankzij de beschermende en invoelende Theo zie je ook de andere, kwetsbare kant van haar. Ze regeert als een koningin maar is onvoorstelbaar eenzaam en wil eigenlijk graag als geliefd persoon gezien worden. Dankzij het succes dat zij beleeft met haar boeken wordt die wens voor een groot deel vervuld maar het is niet genoeg. Ondanks de ongekend trouwe toewijding van bepaalde mensen in haar directe omgeving blijft Angel hangen in haar niet te betreden cocon vol verhalen en fantasie. In feite is ze constant op de vlucht voor de werkelijkheid, terwijl ze eigenlijk heel goed weet wat die voor haar akelige, confronterende werkelijkheid is...


Het is een fascinerend verhaal dat voor het eerst in 1957 gepubliceerd werd. Dit is de eerste Nederlandse vertaling. Het is een verhaal dat je beetpakt en meesleept. Je moet verder lezen ondanks de afstand die Angel om zich heen creëert, een afstand die je bijna voelt. Ik heb zelden zo'n personage ontmoet in een boek en voelde me zowel aangetrokken als afgestoten door haar gedrag. Maar dat maakt het boek ook zo aantrekkelijk. Je wil weten hoe het afloopt, komt ze zichzelf uiteindelijk tegen of houdt haar wereld ondanks alles stand?
Kortom, lezen dit boek. Het is betoverend, interessant, enerverend en pakkend. Wat wil een mens nog meer?


De schrijfster Elizabeth Taylor (1912-1975) stond haar leven lang in de schaduw van haar beroemde naamgenoot, de actrice Elizabeth Taylor.  Ze leidde een rustig bestaan op het Engelse platteland met man en twee kinderen en publiceerde eens in de zoveel jaar een nieuwe roman. Tijdens haar leven schreef ze twaalf romans, vier verhalenbundels en een jeugdboek.

ISBN 9789492168085 | Paperback | 320 pagina's | Uitgeverij Karmijn | juni 2016
Vertaald door Mieke Prins

© Dettie, 16 juli 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER