Non-fictie

Esoterie
in begrijpelijke taal
Frank Flippo


'Esoterie is een zoektocht naar de verborgen bron van inspiratie die iedereen van nature in zich draagt’,

'Eso betekent 'innerlijk' en esoterie 'innerlijke kennis'. [...]
Esoterie kent vele wegen. Het is aan jou te ontdekken welke je aanspreekt. Voor de een is dat yoga, voor de andere hekserij of de Indiaanse zweethut. De esoterische weg gaan betekent uitzoeken wat voor jou werkt om een completer mens te worden. [...]

Dit bovenstaande is te lezen in het boek Esoterie in begrijpelijke taal van Frank Flippo.
Esoterie staat momenteel erg in de belangstelling, maar wat is esoterie eigenlijk? Wat wordt er onder verstaan? Is het een geloof? Is het 'zweverig gedoe'?


Frank Flippo probeert duidelijkheid te geven zodat mensen bewust kunnen kiezen waar hun interessegebied ligt.
Op een heldere en overzichtelijke wijze geeft hij in diverse hoofdstukken eerst de westerse geschiedenis van de esoterie weer, te beginnen bij Atlantis en Egypte, te eindigen bij hippietijdperk en new-age. Kaballa, vrijmetselaarij, homeopatie, Da Vinci, Freud en Jung, Aldus Huxley, Carlos Castaneda, je kunt het zo gek niet bedenken of er staat wel een toelichting over het onderwerp of de persoon te lezen.
Het is niet alleen de geschiedenis die weergegeven wordt maar ook wat het inhoudt en welke invloed deze mensen of een leer of visie heeft of heeft gehad tot in ons huidige leven aan toe. Jung en Freud en hun ideeën en leer zijn bijvoorbeeld niet meer weg te denken uit de maatschappij van nu. Zeer boeiend en interessant om te lezen.

Daarna volgen de hoofdstukken over de oosterse esoterische geschiedenis, met name de geschiedenis van het hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme. Frank Flippo gaat in op de leer die deze drie uitdragen evenals op de begrippen als yoga en karma en wat de basiskenmerken van Ayurveda zijn. Deze zijn echter nog redelijk bekend in de westerse wereld. Maar bij het hoofdstuk taoïsme komen we o.a.  te weten wat verstaan wordt onder Wu-wei, I ching en eveneens wordt o.a. over het gebruik van meridianen en occult taoïsme vertelt maar ook het verhaal van Lao Tse, de grondlegger van het filosofische taoïsme, wordt weergegeven. Verder wordt, in klip en klare taal, het gebruik van duiden en helen uitgelegd, waaronder het  gebruik van wichelroedes, tarotkaarten leggen, lezen van gezicht en handen, reflexologie etc. én welke risico's daaraan verbonden zijn. Maar ik doe de schrijver tekort als ik niet meld dat er veel en veel meer besproken wordt.

Zo leren we o.a. wat nu eigenlijk een aura is en wat is meditatie en waarom doen mensen dat? Wat wordt verstaan onder reïncarnatie? Wat is mystiek? Wat is een agnost? Wat is Ayurveda? Wat is een chakra? Wat houdt boeddhisme in? Wie was Jiddu Krishnamurti en wat stond zijn organisatie de Orde van de ster in het Oosten voor? Wat is antroposofie? Wat wordt bedoeld met New Age? enz. enz. enz.


Het boek is als het ware een woordenboek voor iedereen die geïnteresseerd is in esoterie of wil weten welke vorm van esoterie bij hem of haar past. Het prettige is dat er totaal geen wollige taal gebruikt wordt, integendeel, elk begrip, elke stroming, elk gebruik wordt kort en krachtig en vooral duidelijk toegelicht. Het is een boek dat je steeds pakt om even op te zoeken wat bijvoorbeeld nu ook al weer bedoeld wordt met de vijf elementenleer, of wat  Bhagwan Shree Rajneesh wilde uitdragen of wie of wat de Katharen waren. Bij de uitleg staan kleine zwart wit afbeeldingen die soms wel héél klein zijn.
Voor mensen die dit boek lezen via een e-reader is het helemaal een fantastisch boek, vaak wordt aan het eind van elk hoofdstuk onder de noemer 'Lees meer' veel aanklikbare linken gegeven, een enkele keer staat er ook in de tekst zelf een link.
Degenen die het papieren boek gekocht hebben hoeven dit niet te missen. Via een aan te vragen autorisatiecode kun je eveneens toegang krijgen tot de website die speciaal rond dit boek gemaakt is. Daarop is bij elk hoofdstuk toevoegende informatie te lezen. Je krijgt er bijna nog een boek bij! De hoeveelheid ter zake doende extra informatie is echt fantastisch.

Kortom, het is een uitermate prettig leesbaar, leerzaam en interessant boek dat, zeker met de informatie op de website erbij, zijn geld meer dan waard is. (Plezierige bijkomstigheid is dat het boek zeer aantrekkelijk geprijsd is) Het is een grote aanrader voor iedereen die zijn weg wil vinden in de grote hoeveelheid aan esoterische verschijningsvormen.


ISBN 9789491387159 NUR 720 Paperback 214 pagina's i.publishing september 2013
Het boek maakt onderdeel uit van de serie in begrijpelijke taal

Dettie, 27 oktober 2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER