Non-fictie

Schaduw van schijn
Batavia-Rotterdam-Jakarta
Barney Agerbeek


‘De doorlopende jacht op gewin in een concurrerende omgeving speelt voortdurend een rol. Fraude en corruptie behoren tot de dagelijkse praktijk in Indonesië. In zo’n klimaat zijn beoordelingsfouten snel gemaakt en ontstaan er financieringsverliezen, die in  vakjargon ‘deconfitures’ genoemd worden; een deftig woord om de pijn van een dure uitglijer te verzachten. De baan vreet tijd en energie. Binnen smalle marges kun je maatschappelijk van waarde zijn, maar voor idealen is geen plaats. In deze wereld verdien ik mijn geld, maar het is mijn wereld niet. Voor de rijken telt alleen het geld. ‘No money, no honey’, grinniken zij. Zielsverwanten kom je zelden tegen. ‘


Barney Agerbeek moet weten waar hij over spreekt. Hij is van geboorte een Indonesiër, kwam op zijn vierde met zijn ouders naar Nederland. Veel van wat hij weet over zijn geboorteland heeft hij opgedaan in vakanties en natuurlijk van horen zeggen. Maar ook werkte hij er als expat, en maakte hij vele zakenreizen. Als buitenstaander leerde hij het land intiem kennen, en het beeld dat hij schetst van Indonesië in deze verhalenbundel is niet erg rooskleurig.
Hij verhaalt over de ontvangst in Nederland met al zijn vast wel goedbedoelde regeltjes, over zijn vader die na een jappenkamp en de overheersing door de native Indonesiërs moeite heeft zich aan te passen.


’In het algemeen hebben Indo’s nooit problemen veroorzaakt. Ze zijn zo volgzaam, zo gedienstig. We hebben nooit last van die mensen gehad.'


Als de schrijver stelt zich enorm te ergeren aan dit soort praatjes, die afkomstig zijn van het Nederlandse volk, kan ik me dat goed indenken. Wat een neerbuigendheid, een minachting spreekt er uit zulke woorden.
Ook al lijkt de schrijver er zelf niet veel last van te hebben gehad, het is wel bekend dat ‘die Indische mensen’ gepest werden, niet voor vol werden aangezien. Zij waren de eerste allochtonen.


Uit alle verhalen die in dit boek staan proef je een of meer van bovenstaande aspecten.
Het zijn verhalen over rijke mensen die zich ten koste van alles nog meer willen verrijken; verhalen over arme sloebers, die hard moeten werken om een toekomst voor hun kinderen te kunnen bieden, het zijn verhalen over mensen zoals we die allemaal wel kennen.Verhalen die ergens tussen Batavia-Rotterdam en Jakarta spelen, goed verteld, in een heldere stijl, grotendeels autobiografisch.


Barney Agerbeek (1948) werd geboren in Surabaya en vertrok in 1952 met zijn ouders naar Rotterdam. Tijdens zijn lange, internationale bankloopbaan woonde en werkte hij in de negentiger jaren vierenhalf jaar in Indonesië.


ISBN 9789062658251|Paperback |160 pagina's |Uitgeverij Knipscheer| april 2013

© Marjo, 24 maart 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER